Järvenpään Vesi

Järvenpään Veden tiedotuslehti

2021

Huom! Sinulla on käytössäsi Internet Explorerin vanha versio. Tämä nettilehti on optimoitu Explorerin uudemmille versioille. Suosittelemme selaimen päivitystä myös tietoturvasyistä.

Hyvää ja turvallista uutta vuotta!

Vuosi 2020 oli hyvin poikkeuksellinen, mutta työntäyteinen. ­Koronapandemian vuoksi Järvenpään Veden toimiston väki siirtyi pääosin etätöihin. Tilanne on vaikeuttanut muun muassa asiakaspalvelua ja vesimittarien vaihtotyötä. Kokonaisuutena vesihuoltopalvelut on kuitenkin pystytty järjestämään ja toteuttamaan hyvin ja ilman suurempia haittoja, vaikka viiveitä palveluun onkin aiheutunut.

Investointirakentamisessa koronan vaikutuksilta on vältytty lähes kokonaan, koska ulkotöissä tartuntavaara ei ole ollut kovin suuri. Järvenpään Veden omina hankkeina toteutettiin vuonna 2020 Leppätien haja-asutusalueella vesihuollon laajentamisrakentamista ja Kaukotien alueella vesihuollon uusimista. Lisäksi vesitorniin tehtiin sääsuojaksi uusi betonilaastipinnoitus ulkopuolisiin betoniosiin.

Yhdessä kaupunkitekniikan rakentamispalveluiden kanssa toteutettiin vesihuollon hankkeet muun muassa Helsingintiellä, Mannilantiellä sekä Wärtsilän ja Lepola IV:n ­alueilla. Vesihuollon uusimista tehtiin esimerkiksi Metsätien alueella.

Vuonna 2021 vesitaksoihin ei ole tulossa muutoksia. Tulevina vuosina 2022–2023 vesimaksujen korotukset ovat kuitenkin välttämättömiä, mikä johtuu suuresta ­investointimäärärahojen tarpeesta. Taksoista ja investoinneista on tarkemmin ­asiaa lehden sisäsivuilla.

Toivotan kaikille asiakkaille ja lukijoille hyvää ja turvallista vesihuoltovuotta 2021! Toivon ymmärrystä mahdollisille haitoille, joita koronatilanne tai vesihuoltoon liittyvät työt aiheuttavat. Rakennamme näin entistä laadukkaampaa ja toiminta­varmempaa vesihuoltoa Järvenpään asukkaille ja yrityksille.

Ari Kaunisto
Toimitusjohtaja

ari kaunisto 2021

TK mediatalo - Asiakaslehti verkossa