Järvenpään Vesi

Järvenpään Veden tiedotuslehti

2021

Huom! Sinulla on käytössäsi Internet Explorerin vanha versio. Tämä nettilehti on optimoitu Explorerin uudemmille versioille. Suosittelemme selaimen päivitystä myös tietoturvasyistä.

Uuden siirtoviemärin rakentaminen ­Annankulmasta Ristinummelle on tulevien vuosien merkittävimpiä hankkeita Järvenpään vesihuollossa.

Siirtoviemäri on tarpeen, koska nykyisen jätevesiviemärin kapasiteetti alkaa täyttyä uusien asuinalueiden rakentamisen seurauksena. Nykyinen jätevesiverkosto kulkee kaupungin keskusta-alueen läpi.

- Uusi siirtoviemäri mahdollistaa kaupungin pohjoisten alueiden laajennusrakentamisen. Samalla se turvaa viemäreiden riittävän kapasiteetin keskusta-alueella, kertoo toimitusjohtaja Ari Kaunisto.

Siirtoviemärin uusi linjaus ohittaa kaupungin keskustan sen itäpuolelta. Myös Tuusulan Kellokosken alueen jätevedet on tarkoitus johtaa uuteen siirtoviemäriin myöhemmässä vaiheessa.

– Hankkeen suunnittelu ja toteutus pyritään aloittamaan mahdollisimman pian. Linjan rakentaminen alkaa todennäköisesti aikavälillä 2024–2025, Kaunisto arvioi.

TK mediatalo - Asiakaslehti verkossa