Järvenpään Vesi

Järvenpään Veden tiedotuslehti

2021

Huom! Sinulla on käytössäsi Internet Explorerin vanha versio. Tämä nettilehti on optimoitu Explorerin uudemmille versioille. Suosittelemme selaimen päivitystä myös tietoturvasyistä.
Vuonna 2021 saneerataan  ja rakennetaan uutta

Järvenpään Vesi toteuttaa tänä vuonna useita vesihuoltohankkeita yksin ja yhdessä Järvenpään kaupungin kaupunkitekniikan kanssa. Rakennuttajainsinööri Simo Karhunkoski esittelee kahdeksan merkittävintä hanketta.

1. Wärtsilän alue, vaihe 3

Wärtsilän teollisuusalueen katujen peruskorjaus jatkuu. Emalikatu peruskorjataan, päällyste ja katuvalaistus uusitaan ja alueen vesijohto-, viemäri- ja hulevesiverkosto saneerataan. Vähänummentien ja Puurtajankadun risteykseen rakennetaan uudet kevyen liikenteen väylät, kääntymiskaista sekä liikennevalot. Rakennustyöt alkavat keväällä 2021 ja jatkuvat kesään 2022.

 2. Leppätie-Pajutien alue

Leppätien ja Pajutien alueella jatketaan kaupungin vesihuoltoverkoston laajentamista koilliselle haja-asutusalueelle. Vesijohdot uusitaan ja alueelle rakennetaan kokonaan uusi jätevesiviemäriverkosto. Lisäksi rakennetaan uusi jätevesipumppaamo. Alueelle on jo rakennettu uutta vesihuoltolinjaa ja kaksi jätevesipumppaamoa kahdessa eri vaiheessa vuosina 2019 ja 2020.

3. Metsätie

Viime kesänä aloitettu Metsätien peruskorjaus Saunakallion asuinalueella jatkuu. Kadun rakenteet, päällystys ja valaistus uusitaan ja vesijohto-, viemäri- ja hulevesilinja saneerataan Loutinkadulle asti. Hankkeeseen liittyy myös Vihtapolku-nimisen kevyen liikenteen väylän rakentaminen.

4. Vesitorni

Järvenpään vesitornin peruskorjaus on loppusuoralla. Viime vuonna vesitornin betoninen jalkaosa sai sääsuojaksi uuden pinnoitteen, ja tänä vuonna on vuorossa vesitornin yläosan puuverhouksen kunnostus. Puupaneelit maalataan uudelleen ja osa niistä vaihdetaan tarvittaessa uusiin.

5. Yhteiskoulun alue

Viime vuonna aloitettu Mannilantien peruskorjaus jatkuu kohti Sipoontietä. Lisäksi suunnitteilla on Juholankadun ja Urheilukadun peruskorjaus. Samalla uusitaan alueen kaikki vesijohto-, viemäri- ja hulevesilinjat. Hankkeen viimeistelyt jatkuvat vuonna 2022. 

6. Lepola IV -alue

Uuden asuinalueen katujen ja kevyen liikenteen väylien rakentaminen jatkuu. Lepolanväylä ja Väärävarsi on jo saatu valmiiksi, ja Heinähäntä-niminen poikki-katu valmistuu helmikuun loppuun mennessä. Samalla alueelle rakennetaan vesijohto-, viemäri- ja hulevesiverkostot.  

7. Satukallion alue

Leinikkikatu välillä Satukukankatu–Ruusukatu valmistui 2020. Vuoden 2020 lopulla aloitettu Ruusukadun peruskorjaus jatkuu keväällä. Samassa yhteydessä alueelle rakennetaan uusi ja parannetaan nykyistä hulevesiviemäriä. Leinikkikatu ja Ruusukatu päällystetään tulevana kesänä.

8. Ainolan aluekeskus

Uuteen Ainolan aluekeskukseen on suunnitteilla kerrostaloja, ruokakauppa ja liiketiloja. Alueen infrasuunnittelu on alkanut, ja rakentaminen alkaa joko vuoden 2021 lopulla tai keväällä 2022. Järvenpään Vesi rakentaa alueelle vesijohdot ja jäte- sekä hulevesiviemäröinnin. 

TK mediatalo - Asiakaslehti verkossa