Esteettömyysvalinnat

Järvenpään jätevedet puhdistetaan Helsingissä

Järvenpääläisten jätevedet käsitellään kaukana syntypaikaltaan. Ensin ne johdetaan Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (KUVES) Järvenpään Tervanokan keskuspumppaamoon, jonne tulevat myös Tuusulan Kellokosken ja Jokelan sekä osittain Mäntsälän jätevedet. Sieltä jätevedet pumpataan eteenpäin Keravalle, josta alkaa meriviemäriksi kutsuttu, kallioon louhittu 23 kilometrin pituinen tunneli HSY:n Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle.

Suomen ja Pohjoismaiden suurimmalla puhdistamolla käsitellään noin 900 000 asukkaan jätevedet. Jätevedenpuhdistuksessa käytetään mekaanisia, kemiallisia ja biologisia menetelmiä. Puhdistetut jätevedet johdetaan tunnelissa avomerelle.

Suunnitteilla uusi siirtoviemäri

Järvenpään viemäriverkosto on pääosin rakennettu 1960- ja 70-luvuilla. Sittemmin niin kaupunki kuin alueet, joilta jätevesiä sen kautta johdetaan, ovat laajentuneet ja kasvaneet väkimäärältään. Keskustan runkolinjan kapasiteetti alkaa olla äärirajoilla.

Järvenpään Vesi suunnittelee uutta noin kymmenen kilometrin pituista siirtoviemäriä kaupungin itäpuolelle. Hankkeen yleissuunnittelu on käynnissä, ja rakentaminen ajoittunee vuosille 2026–28.

– Uuden siirtoviemärin avulla saamme johdettua Tuusulan Kellokosken ja Järvenpään pohjoisen alueen jätevedet keskustan ohi, mikä vapauttaa sieltä kapasiteettia. Viemäritulvien vaara keskustassa vähenee ja samoin pienenee riski siitä, että Tuusulanjärveen pääsisi jätevesiä rankkasateiden yhteydessä, selvittää Järvenpään Veden toimitusjohtaja Ari Kaunisto.

Uusi siirtolinja myös mahdollistaa vesihuollon toimivuuden, kun Tuusulan Kellokosken sekä Järvenpään pohjois- ja itäosien asutus tulevaisuudessa laajenee.

Jätevesimaksuilla rahoitetaan toimivaa vesihuoltoa

Kun Viikinmäen jätevedenkäsittelykustannukset nousevat, vaikutus valuu KUVESin kautta Järvenpään Veden taksoihin. Esimerkiksi viime vuonna jätevedenkäsittelyssä käytettävät kemikaalit ja sähkö nousivat tuntuvasti.

– Lisäksi maksamme puhdistuksessa syntyvän lietteen käsittelystä sekä ylläpidämme, saneeraamme ja rakennamme verkostoja, Kaunisto listaa menokohteita.

iso puhdistuskaavio

Järvenpään ja muiden lähialueiden jätevedet kuljetetaan siirtoviemäriä pitkin Keravalta alkavaan meriviemäriin. Se johtaa jätevedet Viikinmäen jätevedenpuhdistamoon, joka on Pohjoismaiden suurin. Puhdistettu vesi kulkeutuu tunnelia pitkin avomerelle.