Esteettömyysvalinnat

Suomalaiset käyttävät erittäin hyvälaatuista talousvettä
Suomalaiset käyttävät erittäin hyvälaatuista talousvettä
Lyhyesti

Suomalaiset käyttävät erittäin hyvälaatuista talousvettä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) selvityksen mukaan 99,98 prosenttia näytteistä täytti talousveden laadulle asetetut terveysperusteiset vaatimukset vuonna 2021. Laatuvaatimuksilla varmistetaan, ettei talousvedestä aiheudu terveydellistä haittaa veden käyttäjälle.

Terveydellisessä laadussa oli poikkeamia vain yksittäisillä vedenjakelualueilla ja pääosin yksittäisissä vesinäytteissä. Osa poikkeamista johtui kiinteistöjen vesilaitteistoista, jos esimerkiksi vettä ei ollut käytetty pitkään aikaan.

Myös talousveden käyttökelpoisuudelle asetetut laadun tavoitteet täyttyivät hyvin. Niitä ei ole asetettu terveydellisin perustein, eikä niiden poikkeamasta aiheudu veden käyttäjälle terveydellistä haittaa. Eniten poikkeamia aiheuttivat suuri rauta- tai mangaanipitoisuus, poikkeava mikrobien määrä tai koliformiset bakteerit.

Tulokset perustuvat kuntien terveydensuojeluviranomaisten talousvesivalvontaan. Sen yhteydessä talousveden laatua tutkittiin 147 suurimmalla vedenjakelualueella yhteensä noin 114 000 tutkimuksella. Vedenjakelualueilla on runsas 4,6 miljoonaa veden käyttäjää.

Laatuvaatimuksilla varmistetaan, ettei talousveden juomisesta aiheudu terveydellistä haittaa.

99,98%

99,98 prosenttia näytteistä täytti talousveden laadulle asetetut terveysvaatimukset vuonna 2021.

THL