Esteettömyysvalinnat

Kysy vedestä

Kysy vedestä 2023

Mihin vesimaksut käytetään?

Vesimaksuilla kustannetaan vesihuoltopalvelut. Vesilaitokset keräävät kuluttajilta usein kolmenlaisia vesimaksuja: liittymismaksuja, liitostyömaksuja ja veden käyttöön liittyviä maksuja.

Liittymismaksu kerätään silloin, kun kiinteistö liitetään vesijohtoverkkoon. Maksulla saa oikeuden liittyä, ja sillä katetaan verkoston rakentamiskustannuksia. Liitostyömaksu kattaa liitostyön ja vesimittarin asennuksen.

Kun kiinteistö on liitetty vesijohtoverkkoon, vesihuoltolaitos alkaa laskuttaa perusmaksua ja käyttömaksua. Perusmaksu kattaa vedenpuhdistuslaitoksen ja vesijohtoverkoston ylläpidon. Käyttömaksua peritään veden kulutuksen mukaan. Sillä katetaan ne kulut, joita syntyy, kun raakavedestä valmistetaan vesijohtovettä ja kun vesi siirretään kuluttajalle.

Jätevesimaksuilla katetaan vastaavasti ne kulut, jotka syntyvät jätevesihuollon järjestämisestä ja toteuttamisesta.

Jos kesällä tulee pitkä hellejakso, riittääkö vesilaitoksille raakavettä?

Suurin osa suomalaisten käyttämästä talousvedestä on pohjavettä. Pohjavesi ei uhkaa loppua pitkinäkään kuivina kausina, koska sitä syntyy koko ajan lisää. Pohjavesivarannot täydentyvät eniten keväällä lumien sulaessa ja syyssateiden aikana, jolloin vesi imeytyy maaperän kautta pohjavedeksi.

Luokiteltuja pohjavesialueita on tuhansia, ja niillä arvioidaan syntyvän noin kuusi miljoonaa kuutiometriä pohjavettä vuorokaudessa. Tästä määrästä yhteiskunta käyttää runsaan kymmenesosan. Vesihuoltolaitosten vedenottamot ovat yleensä isommissa muodostumissa ja reagoivat hitaasti kuiviin kausiin.