Esteettömyysvalinnat

Pääkirjoitus 2017

Varmista saatko jo häiriötiedotteet puhelimeesi!

kaunistoOtimme vuonna 2016 käyttöön UMS Huoltotiedotusjärjestelmän ja havaitsimme nopeasti sen edut. Olemme voineet lähettää teille lähes reaaliajassa teksti- tai ääniviestitiedotteet äkillisissäkin vesikatkotilanteissa. Järjestelmä on nopeuttanut tiedottamistamme ja parantanut palveluamme.

Tuore esimerkki järjestelmän tehokkuudesta oli lokakuun lopun vesitornin ohjauskortin vikaantumisesta johtunut vesijohtoverkoston painetason lasku koko Järvenpään alueella. Ongelman laajuuden selvittyä lähetimme nopeasti tiedotteen koko Järvenpään alueelle. Järjestelmä on tehokas asiakaspalvelun väline, koska vesikatkosten tiedottamista koskevat asiakaspalautteet ovat selvästi vähentyneet.

Järjestelmä ei kuitenkaan ollut aukoton. Viestejä ei voitu lähettää yritysnumeroihin eikä salaisiin numeroihin. Järjestelmää on nyt kehitetty ja asiakkaat voivat tallentaa järjestelmään sellaiset omat numeronsa, jotka eivät ole julkisesti saatavilla. Numeron voivat lisätä myös ne, jotka eivät ole saaneet viestiämme.

Hyvään tiedottamiseen kuuluu nopeuden lisäksi tarkkuus. Emme halua rasittaa teitä turhilla viesteillä, joten varmistamme ensin, mitä aluetta häiriö koskee. Tämä tarkoittaa, että tiedottamisessa voi joskus olla viivettä. Se on mielestämme kuitenkin parempi vaihtoehto kuin lähettää tiedotteita asiakkaille, joita tapahtuma ei koske. Joskus viive voi johtua myös päivystystilanteesta virka-ajan ulkopuolella ja toimimisesta maastossa. Tällöin eri järjestelmien käyttöön avaaminen ja tilanteen kartoitus ottaa aikansa, koska henkilökunnan määräkin on vähäinen.

Vesitornin osalta merkittävimmät kunnostustyöt on saatu valmiiksi. Kaikki betonirakenteet on tutkittu ja ne ovat hyvässä kunnossa, joten tornilla on taas kymmenien vuosien turvallinen käyttöikä. Viime vuonna tehtiin kunnostustöitä, jotka paransivat huoltotöiden työturvallisuutta ja varmensivat säiliöiden tutkimisen myös myöhemmissä vaiheissa.

Uusi toimintavuosi on käynnistynyt vaihtelevissa säissä. Tästä huolimatta suurempia vedenjakeluun liittyviä häiriöitä ei ole ollut. Me toimitamme teille Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän tuottamaa laadukasta talousvettä, joka on osaksi pohjavettä ja osaksi tekopohjavettä. Vedestä otetaan satoja näytteitä ja tehdään tuhansia analyyseja turvallisuuden takaamiseksi. Analyysit löytyvät osoitteesta www.tsvesi.fi.

Merkittävä vesihuoltorakentaminen jatkuu tänäkin vuonna. Näkyvä kohde on Perhelän alue Mannilantiellä ja Helsingintiellä, sekä vesitorniin johtavan 350 millimetrin valurautaputken uusiminen Kaskitiellä, Pajalantien ja Seutulantien välisellä alueella. Nämä aiheuttavat vesihuollon lisäksi liikenteellistä haittaa. Pahoittelemme ja toivomme malttia, kun liikutte alueella.

Toivotan asiakkaillemme mukavaa kevättä!

Ari Kaunisto
Toimitusjohtaja