Järvenpään Vesi

Järvenpään Veden tiedotuslehti

2021

Huom! Sinulla on käytössäsi Internet Explorerin vanha versio. Tämä nettilehti on optimoitu Explorerin uudemmille versioille. Suosittelemme selaimen päivitystä myös tietoturvasyistä.

Pidetään huolta luonnosta

Paakkari15Hyvät asiakkaamme! Viime vuosi oli osaltamme merkittävä ympäristöön panostamisen vuosi. Laajensimme vesihuoltoamme ympäristön kannalta herkälle pohjavesialueelle, Pietilä-Haarajoelle.

Tämä takasi alueen asukkaille pitkän tähtäimen vaivattoman vesihuollon. Vaihtoehtona olisi ollut investointi omaan järjestelmään, jonka pitäisi täyttää pohjavesialueita koskevat tiukat ympäristömääräykset. Nyt me vastaamme siitä, että ympäristöarvot otetaan huomioon juuri niin kuin laki vaatii ja luontoarvojen kunnioittaminen edellyttää.

Vesihuollon laajentaminen on kaikkiaan lähes kolmen miljoonan euron investointi, johon me olemme sitoutuneet. Viime vuodelle asetetut tavoitteet pystyimme toteuttamaan ja nyt jatkamme hyvin edennyttä hanketta, kohdentaen sen edelleen pohjavesialueelle.

Toinen tärkeä tämän vuoden hanke liittyy Järvenpään arvokkaaseen, iältään viisikymppiseen vesitorniin. Monet varmasti muistavat Jyväskylän surullisen tapauksen, jossa betonirakenteinen vesitorni sortui. Myös meidän tornimme on betonirakenteinen. Onnettomuuden vuoksi kaikki Suomen kunnat saivat Ympäristöministeriön pyynnöstä ja ELY- keskuksen välittämänä rakennusvalvonnalle ja vesihuoltolaitokselle osoitetun kehotuksen tarkistaa tällaisten rakenteiden kunto. Myös me teimme sen, mutta syytä huoleen ei ole. 

Tästä huolimatta aiomme investoida torniin tutkimalla lisää ja tekemällä huoltotoimenpiteitä, jotka olisivat olleet joka tapauksessa edessä, koska haluamme pitää hienon vesitornimme kunnossa myös tulevat 50 vuotta. Järvenpään vesitorni nimittäin täyttää tänä vuonna 50 vuotta.

Kolmantena asiakkaillemme merkittävänä asiana on myös Järvenpään Veden osallistumien kaupungin säästötalkoisiin, mikä tarkoittaa Järvenpään Veden henkilökunnan lomauttamista seitsemän vuorokauden ajaksi. Lomautukset on pyritty järjestelemään siten, että niistä olisi mahdollisimman vähän haittaa asiakkaillemme.

Myönteinen asia kuitenkin on, että pystymme välttämään taksojen, käyttö-, perus- ja liittymismaksujen korotukset vuonna 2015.

Tämän vuoden alun sää on ollut poikkeuksellinen. Vesihuollon kannalta nopeasti vaihtelevat sääolot ovat jäätymisen kannalta suurin riski. Pitäkää siis hyvää huolta siitä, että vesimittarit eivät pääse jäätymään. Älkää myöskään unohtako itseänne. Talvi on hienoa aikaa kuntoilulle ja luonnosta nauttimiselle. Pidetäänpä siis yhdessä hyvää huolta myös luontoarvoista.

Ari Kaunisto
Toimitusjohtaja

TK mediatalo - Asiakaslehti verkossa