Järvenpään Vesi

Järvenpään Veden tiedotuslehti

2019

Huom! Sinulla on käytössäsi Internet Explorerin vanha versio. Tämä nettilehti on optimoitu Explorerin uudemmille versioille. Suosittelemme selaimen päivitystä myös tietoturvasyistä.
Vanhat jäteveden betoniviemärit ovat verkoston heikko lenkki. Jätevesiverkostoa saneerataan järjestelmällisesti vuosittain.

Vuotovedet aiheuttavat jatkuvasti ongelmia vesilaitoksille. Ne kasvattavat puhdistamolle johdettava jäteveden määrää ja jätevesien käsittelykustannuksia.

Jätevesiverkoston kunto heikkenee, kun se ikääntyy. Erityisen ongelmallisia ovat vanhat betoniviemärit, joihin tulee halkeamia tai roudan vaikutuksesta putkien liitokset aukeavat ja sade- ja sulamisvedet pääsevä näistä kohdista jätevesiviemäriin. Kun ne johdetaan jätevesien mukana puhdistamolle, puhdistusprosessi kärsii. Sen lisäksi kustannuksia kertyy jätevesipumppaamoilta, jotka siirtävät puhdistamolle myös hulevesiä.

– Tavoitteenamme on, että vuotovesien määrän pitäisi olla alle 35 %. Sen eteen teemme jatkuvasti työtä. Prosenttiluku tulee siitä, että verrataan asiakkaille toimitetun talousveden määrää puhdistamolle toimitettuun jäteveden määrään, kertoo vesihuoltoinsinööri Marko Jäntti.

Järvenpään jätevesiviemäriverkostolla on mittaa kaikkiaan 187 kilometriä. Sen kunnon eteen tehdään jatkuvasti töitä, mikä on huomattu myös muualla. Osoituksena hyvästä saneerausohjelmasta Järvenpään Vedelle on jopa myönnetty tunnustuspalkinto.

– Vuosittaiset investointimme ovat kaikkiaan neljä miljoonaa euroa ja yli miljoona menee jätevesiverkoston rakentamiseen ja saneerauksiin. Erityisen ongelmallisia ovat 60–70-lukujen viemäriverkostot. Niissä käytetty betoni ei kestä ja työnlaadussa tingittiin.

– Nykyisin ei sekaviemäreitä saa enää rakentaa, vaan kiinteistöillä pitää olla oma käsittely hulevesille, Jäntti toteaa.

 

TK mediatalo - Asiakaslehti verkossa