Järvenpään Vesi

Järvenpään Veden tiedotuslehti

2021

Huom! Sinulla on käytössäsi Internet Explorerin vanha versio. Tämä nettilehti on optimoitu Explorerin uudemmille versioille. Suosittelemme selaimen päivitystä myös tietoturvasyistä.

Panostus ympäristöön ja haja-asutusalueelle

Arvoisat Järvenpään Veden asiakkaat! Ympäristö on meille aina ollut tärkeä arvo. Sen vuoksi olen erittäin iloinen, että voimme panostaa vesihuoltoon myös Pietilä – Haarajoki -alueella. Tämä on haja-asutus-aluetta ja osittain myös erittäin herkkää pohjavesialuetta. Alueella oleville tiiviisti rakennetuille kiinteistöryhmille avautuu nyt mahdollisuus johtaa jätevedet kunnalliseen jätevedenpuhdistamoon.

Kaiken kaikkiaan kyse on noin 2,5 – 3 miljoonan euron investoinnista ja pitkästä projektista, jonka takaraja on vasta vuonna 2025. Tiukan talouden ajasta huolimatta tämä tuli mahdolliseksi, koska eräistä Järvenpään kaupungin kärkihankkeista on luovuttu.

Paitsi ympäristölle, hankkeella on suuri merkitys myös alueen asukkaille. Uuden jätevesiasetuksen mukaan Haarajoki – Pietilän alueella olevien kiinteistöjen pitäisi joka tapauksessa uusia jätevesijärjestelmänsä asetuksessa edellytetylle tasolle. Tämä olisi merkinnyt monille suuria investointeja ja kasvavia vuosittaisia käyttökustannuksia. Nyt he pääsevät edullisilla
kustannuksilla kunnallisen vesihuollon piiriin, myös jätevesien osalta.

Toinen vesihuollon kannalta merkittävä asia on Järvenpään hulevesi-suunnitelma, joka valmistui viime vuoden marraskuussa. Hulevesiä pyritään jo syntypaikalla viivyttämään ja hulevesiä ohjataan suunnitelmallisesti muun muassa viivytysaltaiden kautta vesistöihin.

Tämän lisäksi päivitimme viime vuoden aikana Järvenpään kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman ja toiminta-alueet, jotka olivat nähtävillä kuluvan vuoden tammi-helmikuussa. Kehittämissuunnitelmasta selviää, miten vesihuolto tulevina vuosina kehittyy veden hankinnan ja jakelun, viemäröinnin ja jätevesien käsittelyn sekä hulevesien johtamisen suhteen. Suunnitelmassa on korostettu erityisesti maankäytön suunnittelun, ympäristönsuojelun ja terveydensuojelun yhteistyötä vesihuollon kehittämisessä. Suunnitelmassa näkyvät myös maankäytön kannalta ne alueet, joille vesihuoltoa rakennetaan ja millä aikataululla. Kuulemisten jälkeen kehittämissuunnitelma ja toiminta-alueet menevät vielä tämän kevään aikana
lopulliseen päätöksentekoon.

Vesihuollon kannalta lähivuosien näkymät ovat siis valoisat ja työntäyteiset, joten toivotan kaikille viihtyisiä hetkiä yhteisessä luonnossamme, jonka puolesta mekin teemme työtä.

Ari Kaunisto
Toimitusjohtaja

 

TK mediatalo - Asiakaslehti verkossa