Järvenpään Vesi

Järvenpään Veden tiedotuslehti

2021

Huom! Sinulla on käytössäsi Internet Explorerin vanha versio. Tämä nettilehti on optimoitu Explorerin uudemmille versioille. Suosittelemme selaimen päivitystä myös tietoturvasyistä.

Investointeja tarvitaan uusiin alueisiin ja vanhan uusimiseen

Kaunisto 98sToimintamme painopiste on laadukkaan vesihuollon järjestämisessä järvenpääläisille kuluttajille ja yrityksille. Päivittäisen työn lisäksi tähän tehtävään kuuluu myös tulevaisuuteen katsominen. Tämä tarkoittaa järkevää ja suunnitelmallista investointiohjelmaa, johon olemme tänä vuonna varanneet neljä miljoonaa euroa.

Olemme mukana kaupungin kärkihankkeissa, joilla tarkoitetaan niitä uusia asuinalueita, joita kaupunkiimme rakennetaan. Näitä kohteita ovat mm. Saunaniitty, Lepola 2 sekä Reservikomppanian alue. Näihin hankkeisiin on varattu vesihuoltomäärärahaa n. 1,4 miljoonaa.

Osallistumme myös kaupungin korjaushankkeisiin, joissa tehdään katujen peruskorjausta. Näissä yhteyksissä uusitaan myös vesihuollon verkostoja ja rakennetaan uutta hulevesiverkostoa. Hyödynnämme näin synergiaetuja ja teemme samalla sopivia verkostokorjauksia ns. korjausvelan vähentämiseksi. Näiden investointien arvo on noin 0,8 miljoonaa euroa.

Näiden lisäksi ovat omat hankkeemme (n. 1,8 miljoonaa euroa), jotka tähtäävät verkostomme kehittämiseen ja sen kunnosta huolehtimiseen. Vuonna 2010 saimme kunniamaininnan siitä, että olemme tarttuneet vakavasti tähän ongelmaan ja pyrimme jatkuvalla investointiohjelmalla huolehtimaan verkostostamme. Tätä silmällä pitäen meillä on sekä lyhyen (5 v.), että pitkänajan (30 v.) korjausrakentamisen investointiohjelma.

Näiden ohjelmien toteuttamisen turvaamiseksi olemme palkanneet rakennuttajainsinöörin, jonka tehtävänä on huolehtia näiden hankkeiden käynnistymisestä ja rakentamisesta sekä niiden tiedottamisesta.

Haluan myös kiittää ammattitaitoista ja tehtäväänsä sitoutunutta henkilökuntaamme sekä työnsä päättänyttä Järvenpään Veden johtokuntaa, joka on ymmärtänyt erinomaisesti vesihuoltolain edellyttämät tehtävämme. Uskon, että yhteistyö jatkuu uuden johtokunnan kanssa yhtä hedelmällisesti.

Yhteistyöterveisin

Toimitusjohtaja
Ari Kaunisto

TK mediatalo - Asiakaslehti verkossa