Järvenpään Vesi

Järvenpään Veden tiedotuslehti

2021

Huom! Sinulla on käytössäsi Internet Explorerin vanha versio. Tämä nettilehti on optimoitu Explorerin uudemmille versioille. Suosittelemme selaimen päivitystä myös tietoturvasyistä.

Hulevesillä tarkoitetaan niitä ”puhtaita” vesiä, joita tulee sateella ja keväisin, kun lumet sulavat. Myös perustusten kuivatusvedet ja katoilta johdettavat vedet ovat hulevesiä. Kaupunkien kehittyessä näiden vesien määrät ovat suuresti kasvaneet, koska niitä keräävät tehokkaasti myös päällystetyt tiet ja kadut sekä laajat parkkipaikat.

Kaupunkirakentamisen myötä nämä vedet eivät enää pääse normaalisti imeytymään maahan ja sitä kautta veden luonnolliseen kiertokulkuun, vaan näkyvät kosteuden lisääntymisenä asuinalueilla. Aikaisemmin nämä vedet johdettiin samoihin viemäreihin jätevesien kanssa, mutta se ei enää ole mahdollista.

Puhdistamoiden kapasiteetit eivät riitä suurille, hetkellisille vesimäärille, jolloin ne joudutaan pahimmassa tapauksessa ajamaan prosessin ohi ja päästämään näin luontoon puhdistamattomina. Toisaalta ne voivat myös tuhota koko puhdistusprosessin, joka osaksi perustuu bakteeritoimintaan. Siksi jätevesi ei saa olla liian laimeata. Lisäksi jokainen kuutio, joka siirretään puhdistamolle puhdistettavaksi maksaa, joten on järjetöntä kuljettaa sinne sellaista vettä, joka voidaan kevyen öljyn ja hiekan erotuksen jälkeen ohjata ympäristöä rasittamatta vesistöön. Tämän vuoksi Järvenpään Vesi on viime vuosina purkanut sekaviemäröintejä niillä vanhoilla asuinalueilla, joilla se on ollut edelleen käytössä ja korvannut ne erillisviemäröinneillä. Näihin töihin pätee sama vastuunjako kuin normaaleissa viemäröinneissä. Kiinteistöjen on itse huolehdittava sekaviemäröinnin purkamisesta ja erillisviemäröinnin rakentamisesta oman tontin alueelta aina liitoskohtaan asti.

grafiikka

Kiinteistön omistaja vastaa putkistoistaan runkolinjan liitoskohtaan saakka.

TK mediatalo - Asiakaslehti verkossa