Järvenpään Vesi

Järvenpään Veden tiedotuslehti

2021

Huom! Sinulla on käytössäsi Internet Explorerin vanha versio. Tämä nettilehti on optimoitu Explorerin uudemmille versioille. Suosittelemme selaimen päivitystä myös tietoturvasyistä.
Maritta Frestadius

Järvenpään Veden toimistopalveluissa hoidetaan asiakkaiden sopimukset ja laskutukset sekä liikelaitoksen talousasiat. Tehtäviä hoitaa kolme henkilöä. Työhön kuuluu oleellisena osana asiakaspalvelu.

Järvenpään Veden toimistoesimies Maritta Frestadius on palvellut asiakkaita jo yli 20 vuotta ja pitää työstään edelleen.

– Olen aina tykännyt siitä, että saan opastaa ja auttaa asiakkaita, hän sanoo ja vastaa jälleen puhelimeen.

Maritta Frestadiusta voi kaikella syyllä pitää todellisena järvenpääläisenä, vaikka hän onkin syntynyt Oulussa.

– Kyllä Järvenpää todella on kotikuntani. Muutimme tänne, kun olin parivuotias ja olen jopa asunut lapsuuteni vanhalla kaupungintalolla, koska molemmat vanhempani olivat töissä Järvenpään kaupungin mittaustoimessa.

– Olen siis saanut kokea kaupungin kehittymisen ja kasvun. Aikanaan melkein kaikki kaupungin työntekijät tunsivat toisensa ainakin ulkonäöltä, mutta näin ei tietenkään ole enää, koska työntekijöiden määrä on kasvanut.

Työn kannalta suuri muutos on ollut vuonna 2001 voimaan tullut uusi vesihuoltolaki ja myös se, että Järvenpään Vesi on eriytynyt omaksi kunnalliseksi liikelaitokseksi. Tietoisuus muutoksesta on asiakkaiden keskuudessa hiljalleen parantunut, mutta edelleen on asiakkaita, jotka luulevat Järvenpään Veden toimivan verovaroilla.

– Näin ei todellakaan ole, vaan rahoitamme koko toimintamme käyttö-, liittymis- ja palvelumaksuilla, Maritta Frestadius sanoo.

Laskutuksia ja sopimuksia

Maritta Frestadius tuli vesilaitoksen palvelukseen vuonna 1988 jolloin se jo toimi nykyisessä kiinteistössä, tosin sen muissa osissa, koska Aarikan tehtaanmyymälä oli silloin vesilaitoksen nykyisissä tiloissa. Välillä hän kuitenkin työskenteli kaupungin talouspalveluissa ja suoritti sinä aikana myös kunnan ja kuntayhtymän laskentatoimen koulutusohjelman. 

– Talous on minua aina kiinnostanut, minkä vuoksi on mukavaa, että monet Järvenpään Veden talouteen liittyvät asiat, esimerkiksi budjetin toteutumisen seuranta, kuuluvat työtehtäviini, Maritta Frestadius toteaa.

Monet asiat hoituvat näppärästi verkossa, mutta toivon, että asiakkaamme eivät luule, että olemme siirtäneet palvelumme sinne.

Tämän lisäksi hänen tehtäviinsä kuuluvat uudet liittymissopimukset, liittymislaskutukset, työlaskutukset sekä uusien asiakkaiden neuvonta.

– Kevään tullen rakentaminen taas oletettavasti kiihtyy, jolloin tehtäväni on neuvoa asiakkaita mm. siitä, mitä asioita pitää hoitaa ennen verkostoon liittymistä. 

Olemme täällä asiakkaita varten

Nykyisin asiakkaat hoitavat enenevästi asioitaan sähköisesti.

– Monet asiat hoituvat näppärästi verkossa, mutta toivon, että asiakkaamme eivät luule, että olemme siirtäneet palvelumme sinne.

– Minusta on hyvä, että asiakkaat edelleen soittavat tai tulevat vaikka käymään. Etenkin omakotirakentajille rakentamiseen liittyvä paperisota saattaa tuntua haastavalta.  Siksi monet asiakkaamme ovatkin olleet tosi tyytyväisiä siitä, että olemme opastaneet heitä näissä kysymyksissä. Jos on rakentanut jossain toisessa kunnassa, ei voi luottaa, että tietää miten ne Järvenpäässä hoidetaan. Eri kunnissa on erilaisia käytäntöjä ja ne kannattaa selvittää ensin, jotta asiat eivät turhaan viivästy. Myös vesihuollon rakentamisesta perittävät maksut vaihtelevat kunnittain.  Me olemme täällä sitä varten, että palvelemme asiakkaitamme.

Vaikka hän korostaakin henkilökohtaisen asiakaspalvelun tärkeyttä, ei hän kiistä modernien, sähköisten palveluiden merkitystä.

– Ne ovat helppoudessaan ehdottomasti myös asiakkaan etu, koska asioita voi hoitaa silloin, kun se itselle parhaiten sopii. Tämä on näkynyt esimerkiksi Kulutus-Webin suurena suosiona, sillä vesimittareiden lukemista jo yli kolmannes ilmoitetaan Kulutus-Webin kautta. Tämä luonnollisesti helpottaa myös Järvenpään Veden kahden toimistosihteerin työtä.

Sähköposti on hyvä väylä

Toimistosihteerien päätehtävänä ovat kulutukseen liittyvät laskutukset sekä asiakasrekisterien ylläpito, laskutusmuutokset ja uusien omistajien sopimuksien teko. Kulutuspisteitä on kaikkiaan yli 6 000 ja yhdessä pisteessä voi olla useita kuluttajia. Laskuja lähetetään lähes 30 000 kpl vuodessa. Suuri osa asiakaskontakteista liittyykin juuri kulutuslaskutukseen. 

Tästä johtuen asiakkaat voivat joutua kiireellisimpinä aikoina joskus odottamaan ennen kuin puhelimeen ehditään vastata. Asioita voi kuitenkin aina hoitaa myös sähköpostin välityksellä.  

 

TK mediatalo - Asiakaslehti verkossa