Järvenpään Vesi

Järvenpään Veden tiedotuslehti

2021

Huom! Sinulla on käytössäsi Internet Explorerin vanha versio. Tämä nettilehti on optimoitu Explorerin uudemmille versioille. Suosittelemme selaimen päivitystä myös tietoturvasyistä.

Järvenpään Veden asiakkaat saavat normaalisti vuosittain neljä vesilaskua. Tasauslasku lähetetään vesimittarinlukeman ilmoittamisen jälkeen. Ohessa on ohjeet tasauslaskelman lukemiseen.

laskulomake

Laskun selitykset:

1. Inforuutu, josta saat tunnukset myös kulutus-webbiin. Tarvittavat tunnukset ovat kulutuspiste ja mittarinumero.
2. Perusmaksut yhteensä.
3. Edellinen ilmoitettu mittarilukema.
4. Vähennetyt arviolla laskutetut eurot
5. Viimeisin ilmoitettu mittarilukema.
6. Arviolukema laskutuskauden lopussa.
7. Informatiivisia tietoja. Maksumuistutuksen lähettämisen ja perinnän on Järvenpään kaupunki ulkoistanut Intrum Justitia Oy:lle, joka laskuttaa viivästyskulut.
8. Arvonlisävero, 1.1.2013 alkaen 24 %.
9. Loppusumma.


A. Perusmaksut kolmen kuukauden laskutusjaksolle.

B. Tasausmaksurivi, jossa on sekä edellinen ilmoitettu mittarilukema (315) ja sen luentapäivämäärä, että uusin ilmoitettu lukema (340) ja sen luentapäivämäärä.
Arviolaskuilla laskutettu (20 m3) tarkoittaa vesikuutioita, jotka on laskutettu edellä mainittujen luentapäivämäärien välillä. Kuutiot ovat ko. aikavälin arviolaskuissa olevien kuutioiden yhteenlaskettu määrä. Arviolla laskutetut kuutiot vähennetään ja tasaus tehdään edellisestä ilmoitetusta päivämäärästä (31.7.) alkaen.

C. Tasauksesta päivitettyyn vuosikulutusarvioon perustuvia maksuja uudesta lukemapäivämäärästä laskutuskauden loppuun. Jos taksamuutos osuu edellisen ilmoitetun lukeman ja uuden lukeman väliin, näkyy laskulla todellisten lukemien lisäksi arvioon perustuvat ”lukemat” vanhan ja uuden taksan päivämäärien kohdilla. Arviolaskussa on vastaavat rivit, paitsi että tasausmaksurivit puuttuvat.

 

TK mediatalo - Asiakaslehti verkossa