Järvenpään Vesi

Järvenpään Veden tiedotuslehti

2021

Huom! Sinulla on käytössäsi Internet Explorerin vanha versio. Tämä nettilehti on optimoitu Explorerin uudemmille versioille. Suosittelemme selaimen päivitystä myös tietoturvasyistä.

Viemäriin ei todellakaan saa heittää mitä tahansa, vaan se on tarkoitettu pelkästään ihmisperäisille jätevesille. Sama koskee yksityistalouksien lisäksi erityisesti yrityksiä, joille ennen muuta on suunnattu kampanja nimeltään ”Pieni, mutta vaarallinen”. 

Yksityistalouksien on tiedettävä, että maalit, liuottimet, öljyt tai lääkkeet eivät kuulu viemäriin, koska puhdistamot eivät niitä pysty poistamaan. Yrityksillä on muitakin velvoitteita ja niiden on huolehdittava omien vaarallisten jätteidensä käsittelystä.

Järvenpään Vesi on lähettänyt kampanjaan liittyvää materiaalia liki 80 järvenpääläiselle yritykselle. Oleellista on tunnistaa vaarallinen jäte. Yleisimpiä vaarallisia aineita ovat kaikki liuottimet, maalit, öljyt, erottimien puhdistusjätteet, paristot, akut, biohajoamattomat pesuaineet, tahranpoistoaineet, valkaisu- ja desinfiointiaineet, kemiallisen pesun aineet ja hajusteet.

Tärkeää on myös ottaa heti yhteyttä vesilaitokseen tai viranomaisiin, jos huomaa, että vaarallista ainetta on päässyt viemäriin tai maastoon.

www.vaarallinenjate.fi

www.pytty.fi

 

TK mediatalo - Asiakaslehti verkossa