Järvenpään Vesi

Järvenpään Veden tiedotuslehti

2021

Huom! Sinulla on käytössäsi Internet Explorerin vanha versio. Tämä nettilehti on optimoitu Explorerin uudemmille versioille. Suosittelemme selaimen päivitystä myös tietoturvasyistä.

Tehoa tiedottamiseen

Kaunisto 37Järvenpään Veden ensisijaisena tehtävänä on vastata vesihuollosta. Tämä tehtävä pitää sisällään laadukkaan talousveden toimittamisen, jätevesistä huolehtimisen sekä verkoston rakentamisen ja ylläpidon.

Henkilökuntamme koostuu alan kokeneista ammattilaisista, joten vesihuoltotyön osaamme, kuten kokemus on osoittanut. Olemme jopa saaneet kiitosta siitä, kuinka hyvin olemme huolehtineet esimerkiksi verkoston saneerauksesta. Olemme pyrkineet suunnitelmallisesti vähentämään monille vesilaitoksille tyypillistä saneerausvelkaa eli vesihuoltoverkostojen uusimista.

Tämä ei kuitenkaan pelkästään riitä. Järvenpään Vesi on itsenäinen, kunnallinen vesiliikelaitos ja tavoitteemme on jatkuvasti kehittää toimintaamme, jotta pystymme palvelemaan kaupunkilaisia monipuolisesti ja voimme myös vastata yhteiskunnassa tapahtuvien muutosten tuomiin uusiin haasteisiin.

Tämän vuoksi käytimme viime vuoden aikana runsaasti voimavaroja tiedotustoiminnan ja yleisen työturvallisuuden kehittämiseen laatimalla molemmista aiheista uudet suunnitelmat. Lisäksi vuodelle 2012 on tehty mittava investointiohjelma, jonka sisältämien investointien kokonaismäärä on yli neljä miljoonaa euroa. Haastetta on siis kuluvalle vuodellekin luvassa monessa mielessä.

Tiedottamisen merkitys on nyky-yhteiskunnassa kasvanut ja myös me pidämme sitä erittäin tärkeänä. Viime vuonna valmistunut ensimmäinen tiedotuslehtemme sai erinomaisen vastaanoton. Sen saama suuri huomio ilahdutti ja haluan vielä kiittää runsaasta palautteesta. Tarkoituksemme on jatkaa tällä tiellä edelleen. Harvoin ilmestyvä asiakaslehti ei kuitenkaan riitä, vaan meidän on pystyttävä kaikissa tilanteissa huolehtimaan asiakkaittemme tiedonsaannista ja turvallisuudesta. Tämä ei ole pelkästään meidän toiveemme, vaan tiedottamista säätelevät myös useat asetukset, jotka koskevat kunnallista vesihuoltoa. Mittava tiedotussuunnitelma on valmistunut ja edessä on sen toteuttaminen ja edelleen kehittäminen esille nousevissa asioissa.

Talvi alkoi edellisistä poiketen leutona ja vähälumisena. Helmikuun pakkasten tullessa muistetaanhan pitää huolta vesimittareista, etteivät pääse jäätymään. Toivotan kaikille järvenpääläisille mukavaa kevättalven aikaa!

Yhteistyöterveisin

Toimitusjohtaja
Ari Kaunisto

TK mediatalo - Asiakaslehti verkossa