Järvenpään Vesi

Järvenpään Veden tiedotuslehti

2021

Huom! Sinulla on käytössäsi Internet Explorerin vanha versio. Tämä nettilehti on optimoitu Explorerin uudemmille versioille. Suosittelemme selaimen päivitystä myös tietoturvasyistä.

Vuodelle 2012 on valmisteltu yli neljän miljoonan euron investointiohjelma. Investoinnit kohdistuvat pääasiassa kunnallistekniikan rakentamiseen uusille alueille. Katujen korjausrakentamiskohteissa alueiden kuivatusta parannetaan hulevesiviemäröintiä lisäämällä. Vesihuollon uusimista tehdään Alankotiellä kadun uusimisen yhteydessä, alustavan aikataulun mukaan toukokuusta marraskuulle. Saunaniityn asuntoalueen rakentaminen aloitettiin viime vuonna ja nyt siellä tehtävät työt ajoittuvat koko vuodelle.

  • Kaupungin ns. kärkihankkeiden (mm. Lepola II, Pajala / YIT, Reservikomppania) rakentamisen aloittaminen odottaa kaavan vahvistumista, joten näiden hankkeiden rakentaminen ajoittunee vuoden loppupuoliskolle.
  • Suunnittelutyöt ovat käynnissä ja jatkuvat läpi vuoden.
  • Välttämättömät rakennustyöt aiheuttavat aina haittaa asukkaille, mikä on tietenkin valitettavaa. Toimiva vesihuolto on kuitenkin meidän kaikkien etu.

Investointisuunnitelman kohteita

  • Uudisrakentaminen
  • Korjausrakentaminen
  • Puisto- ja liikuntapaikkarakentaminen
  • Liikenneturvallisuuskohteet

kartta

TK mediatalo - Asiakaslehti verkossa