Järvenpään Vesi

Järvenpään Veden tiedotuslehti

2021

Huom! Sinulla on käytössäsi Internet Explorerin vanha versio. Tämä nettilehti on optimoitu Explorerin uudemmille versioille. Suosittelemme selaimen päivitystä myös tietoturvasyistä.
Kulutus-Web palvelee asiakkaita kellon ympäri. Palvelussa asioiminen on tehty hyvin helpoksi.

Laskutusosoitteenmuutoksista ja omistajanvaihdoksista tulee asiakkaan aina itse ilmoittaa Järvenpään Vedelle.

Väestörekisteriin tehdyt muutokset eivät tule vesilaitoksen tietoon. Muutoksista kannattaa ilmoittaa hyvissä ajoin. Vesilaitoksen yhteystiedot ovat lehden takasivulla.

Myös veden kulutukseen liittyvistä muutoksista on hyvä ilmoittaa, jotta laskutus vastaisi asiakkaan todellista veden kulutusta. Jos esimerkiksi perheen lapset muuttavat kotoa, arviolaskutusta voidaan pienentää. Vesilasku perustuu kiinteistön käyttämään vesimäärään, joka mitataan laitoksen vesimittarilla. Uusilla asiakkailla kulutus arvioidaan aluksi esim. henkilömäärän mukaan.

Vesilaitos suosittelee ilmoittamaan vesimittarin lukeman vähintään kerran vuodessa tai jos kulutuksessa tapahtuu oleellinen muutos. Näin vesilaskutus vastaa todellista veden kulutusta eikä asiakas maksa etukäteen liian paljon tai liian vähän, jolloin aikanaan tuleva tasauslasku voi olla ikävä yllätys.

Mittaria lukiessa kannattaa olla tarkka, että lukee lukeman oikeasta vesimittarista. Jos kiinteistössä on esimerkiksi alamittareita, vesilaitokselle ilmoitetaan vain laitoksen päämittarin lukema. Mittarin numero löytyy vesilaskusta ja lukema ilmoitetaan aina täysinä kuutioina.

Kulutus-Web on hyvä kanava

Asiakkaalle vaivattomin tapa ilmoittaa lukema on Kulutus-Web, jonka suosio kasvaa jatkuvasti. Palvelu löytyy Järvenpään Veden verkkosivuilta, osoitteesta www.jarvenpaa.fi/vesihuolto. Sivulla on linkki Kulutus-Web-palveluun. Tarvittavat tunnukset löytyvät vesilaskusta.

Palvelun kautta voi asioida myös muutosasioissa. Palauteosassa voi ilmoittaa esimerkiksi uuden laskutusosoitteen tai ilmoittaa henkilömäärän muutoksesta tai antaa laitokselle palautetta. Tiedot menevät laskutuksen sähköpostiin välittömästi. Omistajanvaihtoilmoitukset tehdään edelleen joko puhelimitse, sähköpostilla tai omistajanvaihtolomakkeella, joka löytyy laitoksen kotisivuilta.

TK mediatalo - Asiakaslehti verkossa