Järvenpään Vesi

Järvenpään Veden tiedotuslehti

2021

Huom! Sinulla on käytössäsi Internet Explorerin vanha versio. Tämä nettilehti on optimoitu Explorerin uudemmille versioille. Suosittelemme selaimen päivitystä myös tietoturvasyistä.
Vantaanjoen alueen vesilaitokset etsivät keinoja tilapäisten ylivuotojen vähentämiseksi. Vantaanjoella on alueelle merkittävä luontoarvo.

Järvenpään Vesi on mukana Vantaanjoen alueen vesilaitostoimijoiden käynnistämässä yhteistyöhankkeessa, joka tähtää jätevesiylivuotojen vähentämiseen Vantaanjoen alueen vesistöissä. Hanke on kaksivuotinen ja sen budjetti on 170 000 euroa.

Ylivuodoilla tarkoitetaan sitä, että puhdistamatonta jätevettä pääsee vesistöön tai sitä joudutaan johtamaan maastoon.

Tällaista voi tapahtua voimakkaiden sateiden tai lumien sulamisen seurauksena, kun viemäriverkostot täyttyvät sade- ja sulamisvesistä. Vuotojen syynä voivat olla myös pumppaamoiden viat tai sähkökatkokset. Pumppaamoiden häiriöistä johtuvat vuodot ovat ympäristön kannalta pahimpia kuivina kausina, koska silloin jätevesipitoisuudet ovat kaikkein suurimmat jätevedessä ja vesimäärät vastaanottavissa ojissa tai vesistössä ovat vähäisiä, jolloin jätevesi ei neutraloidu suureen vesimäärään.

Nyt käynnistyneessä hankkeessa etsitään keinoja jätevesipäästöjen vähentämiseen sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä. Nopeimpia ratkaisuja voidaan löytää pumppaamojen menettelytapojen tarkastelulla. Tarkoitus on koota tarkastelujen pohjalta parhaat keinot, jotka käyvät myös pumppaamoiden rakentamisen malleiksi.

Hankkeen toteuttajina ovat Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys, Hyvinkään Vesi, Järvenpään Vesi, Riihimäen Vesi, Tuusulan vesihuoltolaitos, Keravan kaupunkitekniikka liikelaitos, Nurmijärven Vesi sekä Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymä. Hanketta rahoittavat Uudenmaan liitto ja Suomen vesilaitosyhdistys.

 

TK mediatalo - Asiakaslehti verkossa