Järvenpään Vesi

Järvenpään Veden tiedotuslehti

2021

Huom! Sinulla on käytössäsi Internet Explorerin vanha versio. Tämä nettilehti on optimoitu Explorerin uudemmille versioille. Suosittelemme selaimen päivitystä myös tietoturvasyistä.
Asentajat Jari Kettunen (vas.), Jussi Pesonen ja Janne Vehkajärvi hoitavat hommansa rennolla ja iloisella otteella. Ilkka Sarkki puuttuu kuvasta.

Järvenpään Veden nuori asentajaporukka on ehtinyt muodostua asukkaille tutuksi, sillä heidän pääasiallinen tehtävänsä on vaihtaa vesimittareita uusiin. Vuosittain vaihtoja tehdään tuhatkunta. Luotettava mittari on ennen muuta asiakkaan etu.

Asentajat Jussi Pesonen, Jari Kettunen, Janne Vehkajärvi sekä Ilkka Sarkki ovat kaikki Järvenpään Veden palvelussuhteeltaan nuorimpia asentajia, joiden työpäivät täyttyvät ennen muuta vesimittareiden vaihtotöistä.

– Työpäivä alkaa aamulla kello seitsemän, jolloin listataan päivän työt. Yleensä ne rakentuvat ennalta sovituista mittarinvaihdoista, mutta joskus voi olla tapahtunut jotain yllättävää, joka sotkee laaditun työsuunnitelman, Jussi Pesonen toteaa.

– Emme kuitenkaan mielellämme peru asiakkaan kanssa sovittua mittarinvaihtoa, sillä hän on usein joutunut sovittelemaan omat työnsä ja menonsa mittarinvaihdon mukaan. Se on voinut vaatia erityisjärjestelyjä, joten pidämme viimeiseen asti kiinni sovitusta aikataulusta, Jari Kettunen täydentää.

Pakottavan esteen sattuessa Järvenpään Vesi tarjoaa aina Janne Vehkajärven mukaan asiakkaalle tilaisuuden valita itse uusi ajankohta.

Työssä ja opissa

Kaikki asentajat ovat ennen Järvenpään Veden palvelukseen siirtymistään työskennelleet eri alalla, joko kunnan sisällä tai aivan muualla. Alaan perehdyttäminen on tapahtunut työssä oppimisella sekä suorittamalla vesihuoltoalan ammattitutkintoa.

Tutkinto on jo loppuvaiheessa ja edessä asentajilla on enää näyttötutkinto, jolla todennetaan ammatin olevan hallussa. Ammattitutkinnon suorittamiseen on kuulunut vesihuollon asioita eri sektoreilta, mutta ennen muuta asentajat ovat keskittyneet verkostoon liittyviin kysymyksiin. Koulutuksen on järjestänyt Malminkartanossa sijaitseva AEL (ent. Ammattienedistämislaitos).

– Tutkinto on varsin hyödyllinen. Vaikka työ teknisessä mielessä saattaa olla joskus helppoa ja yksinkertaista, siihen liittyy esimerkiksi sellaisia turvallisuuteen ja hygieenisyyteen liittyviä kysymyksiä, jotka on pakko tietää ja joita on noudatettava kirjaimellisesti.

Työhömme liittyy turvallisuuteen ja hygienisyyteen liittyviä kysymyksiä, jotka on pakko tietää ja joita on noudatettava kirjaimellisesti.

– Emme esimerkiksi koskaan käytä vesijohtoverkostoon liittyvissä tehtävissä samoja työkaluja kuin viemäriverkostotöissä, koska puhtaaseen talousveteen ei saa päästää bakteereja, Janne Vehkajärvi korostaa.

Mukavia asiakkaita

Vesimittarit vaihdetaan niiden käyttöiän perusteella. Vaihtamisella varmistetaan asentajien mukaan ennen muuta se, että mittarit varmasti näyttävät oikein, eikä asiakas joudu maksamaan turhasta.

– Yleensä työ on varsin yksinkertainen ja sen pystyy tekemän yksin keskimäärin parissakymmenessä minuutissa, Jari Kettunen sanoo.

Hänen mukaansa parasta muuten melko rutiinihommassa on aina erilaisten asiakkaiden tapaaminen. Ikävintä asentajien mukaan on tietenkin silloin, kun mittari on päässyt jäätymään.

– Silloin asiakas joutuu itse maksamaan sekä mittarin että sen vaihtamisen. Me emme myöskään sulata jäätynyttä putkistoa, vaan se työ on tilattava muualta. Senkin vuoksi kannattaa olla tosi huolellinen vesimittareiden kanssa. Pienetkin yöpakkaset saattavat aiheuttaa jäätymisen, jos mittari on tilassa, jossa ei ole lämmitystä päällä, asentajat neuvovat.

Asiakkaan kannalta tärkeää on myös vesimittarin lukeman seuraaminen, jotta mahdollisesti kiinteistössä olevat putkivuodot huomattaisiin riittävän ajoissa ennen suurempia vesivahinkohaittoja.

 

TK mediatalo - Asiakaslehti verkossa