Järvenpään Vesi

Järvenpään Veden tiedotuslehti

2021

Huom! Sinulla on käytössäsi Internet Explorerin vanha versio. Tämä nettilehti on optimoitu Explorerin uudemmille versioille. Suosittelemme selaimen päivitystä myös tietoturvasyistä.

Vesihuolto on palvelu, jonka kaupungit ja kunnat tarjoavat asukkailleen. Palvelu pitää sisällään vesijohtoverkoston, joka takaa turvallisen ja puhtaan talousveden, sekä viemäriverkoston, joka huolehtii jätevesistä. Viemäriverkosto sisältää sekä jätevesiviemärit että hulevesiviemärit. Hulevesillä tarkoitetaan sade- ja sulamisvesiä, jotka johdetaan viemäriverkostoa rasittamatta lopulta Tuusulanjärveen.

1. Vesihuoltolain mukaan kiinteistöillä on velvollisuus liittyä verkostoihin vesihuollon toiminta-alueilla. Tämä velvoite koskee viemäriverkoston osalta sekä jäte- että hulevesiä.

2. Hulevesien ohjautuminen jätevesiviemäreihin tuo lisäkustannuksia ja se heikentää, jopa uhkaa puhdistamoiden puhdistusprosessia.

3. Verkostot ovat Järvenpäässä itsenäisenä kunnallisena vesiliikelaitoksena toimivan Järvenpään Veden vastuulla.

4. Kiinteistöt ja asukkaat maksavat saamistaan palveluista käytön mukaan, minkä lisäksi he maksavat liittymismaksun. Liittymismaksu määräytyy kerrosalan, ei rakennuksen pinta-alan mukaan.

5. Kiinteistön vastuulla ovat oman tontin vesi- ja viemäriputket liitoskohtaan asti. Ei siis pelkästään tontin rajalle. Liitoskohta on runkolinjassa tai runkolinjakaivossa Tämä tarkoittaa sekä putkistoja että kaivuutöitä.

 

grafiikka

Kiinteistön omistaja vastaa putkistoistaan runkolinjan liitoskohtaan saakka.

TK mediatalo - Asiakaslehti verkossa