Järvenpään Vesi

Järvenpään Veden tiedotuslehti

2021

Huom! Sinulla on käytössäsi Internet Explorerin vanha versio. Tämä nettilehti on optimoitu Explorerin uudemmille versioille. Suosittelemme selaimen päivitystä myös tietoturvasyistä.

Järvenpään Veden tavoitteena on tehdä veteen liittyvät asiat kaikille kuntalaisille mahdollisimman tutuiksi. Tätä silmällä pitäen on tehty kaksi opaskirjasta: Järvenpääläisen vesiopas ja Rakentajan vesiopas.

Oppaista löytyy runsaasti perustietoa veteen liittyvistä kysymyksistä. Järvenpääläisen vesioppaasta on mukavassa paketissa kaikki se, mitä jokaisen on hyvä tietää vesiasioista. Siinä on mm. selvitetty, mistä talousvesi tulee ja minne jätevedet menevät, miten vesimittarin lukemat ilmoitetaan, mihin häiriöistä ilmoitetaan ja kuinka tärkeää on seurata omien vesilaitteiden kuntoa.

Rakentajan vesiopas puolestaan on lähes välttämätön tietopaketti jokaiselle rakentajalle tai omakotitaloon muuttavalle. Menettelytavat esimerkiksi rakentamisen yhteydessä vaihtelevat jonkin verran kunnittain, joten oppaan avulla pääsee kaikkein vähimmällä vaivalla.

Rakentajan vesioppaassa on selvitetty vaihe vaiheelta, kuinka rakennushankkeessa edetään. Koska tehdään vesisopimus, miten se tehdään, miten liitytään, mikä on KVV-työnjohtaja, mitä katselmuksia tarvitaan jne.

Byrokratiaa ei rakentaja pääse pakoon. Eri työvaiheisiin liittyvä virallinen paperisota on käytävä, mutta Järvenpään Vesi on omalta osaltaan pyrkinyt tekemään prosessin mahdollisimman vaivattomaksi.

TK mediatalo - Asiakaslehti verkossa