Järvenpään Vesi

Järvenpään Veden tiedotuslehti

2021

Huom! Sinulla on käytössäsi Internet Explorerin vanha versio. Tämä nettilehti on optimoitu Explorerin uudemmille versioille. Suosittelemme selaimen päivitystä myös tietoturvasyistä.

Suuria yhteishankkeita

paakirjoitusKuten Järvenpään kaupungilla, myös meillä on edessä työntäyteinen vuosi. Kaupunki kehittyy, uutta rakennetaan kovalla vauhdilla, ja tässä on myös Järvenpään Veden pysyttävä mukana. Kiivas tahti näkyy investointien määrässä. Perinteisesti olemme investoineet uuteen infrastruktuuriin ja verkostojen saneerauksiin vuosittain noin neljä miljoonaa euroa. Tänä vuonna määrä kasvaa peräti 1,8 miljoonalla eurolla.

Lähes kuuden miljoonan euron investoinnit selittyvät suurilla yhteishankkeilla kaupungin kanssa. Näkyvin kohde on ilman muuta Perhelän kortteli. Meidän osuutemme urakassa on mittavien hulevesijärjestelmien rakentamiseen osallistuminen ja tietenkin lähes koko korttelin vesihuollon uusiminen vastaamaan modernin korttelin tarpeita. Toinen merkittävä hanke on Pietilän yritysalue, jonne rakennettava vesihuoltourakointi on jo käynnistynyt loppuvuonna 2017 sinne rakennettavan yhdysvesihuoltoverkoston osalla Vähänummentien varrella.

Meillä on tämän vuoden investointiohjelmassamme kaikkiaan lähes 20 kohdetta. Yhteishankkeiden lisäksi suurimmat omat kohteemme ovat Välskärinkadulla, Lallankadulla sekä Lepolan alueella. Tarkempia tietoja löytyy mm. lehden sivuilta 6-7.

Verkosta löytyy myös entisestään kehittyneeseen häiriöviestintäjärjestelmään liittyvä häiriökartta. Sieltä jokainen voi käydä katsomassa työn alla olevat vedenjakeluun mahdollisesti vaikuttavat häiriötilanteet. Häiriöviestijärjestelmämme on otettu hyvin vastaan. Puhelinnumeroiden rekisterimme on hyvin kattava. Siitä puuttuu kuitenkin edelleen sellaisia numeroita, jotka eivät ole meidän ulottuvillamme. Näitä ovat salaiset numerot ja yrityspuhelimet, jotka on rekisteröity yrityksen osoitteeseen. Ohjelmassa on kuitenkin ominaisuus, joka mahdollistaa sen, että asiakas voi itse käydä antamassa järjestelmään oman numeronsa tai jopa useamman numeron. Tarkemmin häiriökarttaan ja häiriöviestintään voi tutustua verkkosivuillamme.

Tavoitteenamme on palvella teitä hyvin ja hoitaa huolella kuntalaisten yhteistä omaisuutta, vesihuollon verkostoja. Olen iloinen, että olemme voineet tehdä tätä työtä vuodesta 2014 alkaen taksoja nostamatta. Paineita tosin on, koska veden toimittajallamme ja jäteveden käsittelijällämme on suuria tarpeita nostaa hintoja.

Toivotan asiakkaillemme hyvää kevättä!

Ari Kaunisto
Toimitusjohtaja

TK mediatalo - Asiakaslehti verkossa