Järvenpään Vesi

Järvenpään Veden tiedotuslehti

2020

Huom! Sinulla on käytössäsi Internet Explorerin vanha versio. Tämä nettilehti on optimoitu Explorerin uudemmille versioille. Suosittelemme selaimen päivitystä myös tietoturvasyistä.
Jätevesisopimukset teollisuudelle

Järvenpään Vesi on käynnistänyt sopimusneuvottelukierroksen toiminta-alueensa teollisuusyritysten kanssa. Tavoitteena on päivittää jätevesisopimukset vastaamaan jätevesipuhdistamon vaatimuksia.

– Jätevesiä koskevat määräykset kiristyvät. Se on hyvä, koska ympäristöarvoja on kunnioitettava. Jätevedenpuhdistamoille tämä on kuitenkin raskas taakka, koska puhdistusprosessin tehostaminen maksaa. Ennen muuta typen poistaminen jätevedestä on erittäin kallista. Samoin hankalia ovat monet kemikaalit, kertoo vesihuoltoinsinööri Markko Jäntti.

– Uudet sopimukset eivät kuitenkaan ole velvoittavia pelkästään teollisuusyrityksille. Samalla me haluamme vesilaitoksena päivittää myös puhtaan veden sopimukset, jotta pystymme varmistamaan paremman palvelun. Haluamme tietää yritysten kriittiset vaatimukset talousvedelle. Näitä ovat esimerkiksi laatuun, veden määriin, kellonaikoihin ja mahdollisiin katkoksiin liittyvät asiat, Järvenpään Veden toimitusjohtaja Ari Kaunisto toteaa.

Mitä ja miksi?

Järvenpään Vesi käynnisti sopimusneuvottelut viime vuonna ja toimintaa on tarkoitus jatkaa kuluvan vuoden aikana.

– Aluksi yritykset hämmästelivät, miksi sopimukset on uusittava. Lopulta kaikki ovat olleet erittäin tyytyväisiä, koska neuvottelut antoivat hyvän impulssin myös yrityksille tarkastella omia prosessejaan, Jäntti kertoo. 

Hänen mukaansa vaarallisten kemikaalien ja typen lisäksi suuren ongelman muodostavat kiintoaineet.

– Kiintoaineiden runsas määrä on suuri ongelma monilla vesilaitoksilla. Putkistoihin saattaa pesiytyä rottakantoja ja betoniviemäreiden syöpymisiä runsaiden rikkikaasujen vuoksi. Tällaiset kaasut saattavat olla riski myös vesilaitosten työntekijöille.

Puhdistamon määräykset

Ari Kauniston mukaan Järvenpään Vesi johtaa jätevedet Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymälle (KUVES), joka huolehtii niiden toimittamisesta HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle.

– Pääkaupunkiseudun yhteisen puhdistamon jätevesimäärät ovat erittäin suuret. Puhdistamo on tehokas, mutta ympäristönsuojelulliset määräykset tiukentuvat. Viikin puhdistamo ohjeistaa, millaista jätevettä sinne saa toimittaa, Kaunisto kertoo.

Yritykset ymmärtävät hyvin vastuunsa ja haluavat toimia kestävästi.

– HSY myös tutkii säännöllisesti sinne toimitettavan jäteveden laatua. Jos se ylittää sopimuksissamme mainitut raja-arvot, seurauksena on sanktioita, Jäntti täydentää.

– Teollisuuden sopimuksilla varmistetaan, etteivät sanktiot kohdistu kuluttaja-asiakkaille, vaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti suurille kuormittajille, toteaa asiantuntija Eero Makkonen Pöyry Finland Oy:stä.

Yksityisoikeudellinen sopimus

Koska sopimusten teko on erittäin työllistävää, Eero Makkonen on ollut Järvenpään Veden apuna sopimusneuvotteluissa.

Monet vesilaitokset Suomessa ovat solmineet vastaavia sopimuksia. Sopimusperiaatteet ovat valtakunnallisesti hyvin yhtenäisiä.

– Vesilaitokset neuvottelevat yritysten kanssa sopimusten sisällöstä. Niissä sovitaan teollisuusjäteveden määrän ja laadun selvittämisestä, riittävästä esikäsittelystä sekä tarpeellisista raja-arvoista. Jätevedenpuhdistamot on suunniteltu puhdistamaan ensisijaisesti ihmisperäistä jätettä, ei metalleja tai muita haitta-aineita, Eero Makkonen toteaa. Hänen mukaansa neuvotteluissa on ollut erinomainen henki. Yritykset ymmärtävät hyvin vastuunsa ja haluavat toimia kestävästi.

Vesi on raaka-aine

Puhdas talousvesi on monille teollisuusyrityksille tärkeä raaka-aine. Sen vuoksi sopimuskierroksilla on käsitelty myös sen osuus kahdenvälisissä sopimuksissa.

Järvenpään Vesi toimittaa laadukasta talousvettä. Kalkin poistoa jotkut yritykset joutuvat tekemään itse. Kalkilla säädetään veden pH-arvoa, joten se on vesilaitoksille välttämätön.

– Meille tärkeätä on kuitenkin tietää käytettävät vesimäärät, toiminnan kannalta kriittiset ajat ja mahdollisten katkosten aiheuttamat haitat ja varautumiset. Ne auttavat meitä tarjoamaan yrityksille entistä parempaa asiakaspalvelua, sanoo verkostopäällikkö Hannu Veid.

wursti toimisto

Wurstin laatupäällikkö Nina Laine ja Järvenpään Veden vesihuoltoinsinööri Marko Jäntti ovat tyytyväisiä yhteistyöhön. Laatuun panostava perheyritys on toiminut Järvenpäässä jo yli 30 vuotta.

Huom! Tämä koskee myös sinua

  • WC-pytty ei ole roskakori, vaan tarkoitettu ainoastaan ihmisperäisille jätteille. Jopa mainostettu vessapaperin pyttyyn huuhdeltava hylsy on järkevämpää viedä muiden kartonkiroskien sekaan. Lähes kaikenlaiset rasvat, roskat ja jätteet voivat tukkia viemäriputken.
  • Jos viemäriin tulee tukos, jätevesi voi tulvia kiinteistöön tai ympäristöön. Vaikka viemäriin kaadettu rasva tai sinne kuulumaton jäte häviäisikin asukkaan silmistä, seurauksena voi olla hankala ja kallis ongelma järjestelmässä.
  • Jätteiden kierrätys kuuluu kansalaistaitoihin ja vastuullisuuteen. Kannattaa tutustua lajitteluoppaisiin ja toimia vastuullisesti. Esimerkiksi paistinrasvojen oikea hävitystapa ei ole vaiva eikä mikään: jäähdytys, kaataminen tyhjään maitotölkkiin, tölkki kiinni ja sekajätteisiin. Jos rasvaa on vähän, se on helppo imeyttää paperiin. Vanhat lääkkeet pussiin ja apteekkiin. Ne ovat myrkkyjä, joita jätevedenpuhdistamot eivät kykene poistamaan.

TK mediatalo - Asiakaslehti verkossa