Järvenpään Vesi

Järvenpään Veden tiedotuslehti

2020

Huom! Sinulla on käytössäsi Internet Explorerin vanha versio. Tämä nettilehti on optimoitu Explorerin uudemmille versioille. Suosittelemme selaimen päivitystä myös tietoturvasyistä.

Miten toimit, jos vettä ei tule tai jos veden laadussa on ongelma?

  • Tarkista, onko kännykkääsi tullut häiriöviesti.
  • Tarkista, onko kiinteistössäsi käynnissä vesihuoltoon liittyvä kunnostus- tai huoltotyö. Tästä on yleensä tiedotettu taloyhtiön ilmoitustaululla. Myös vesimittarin vaihtoilmoitus voi olla ilmoitustaululla. Kysyä voi myös isännöitsijältä tai huoltoyhtiöltä.
  • Selvitä, onko alueella käynnissä vesihuoltoverkoston huolto- tai rakennustyö. Järvenpään Veden verkkosivuilla www.jarvenpaa.fi/vesihuolto on Häiriökartta, josta löytyvät työmaat ja äkilliset häiriötilanteet, esim. vesivuotokorjaukset. Järvenpään Vesi voi jakaa myös huolto- ja rakennustöistä tiedotteen vaikutusalueen kiinteistöihin, jos töistä voi aiheutua vesikatkos tai laatuhäiriö. Äkillisistä putkivuotoa ei voida ennakolta ilmoittaa.
  • Jos syy ei näistäkään selviä, kyseessä voi olla putkirikko tai jokin muu yllättävä häiriötilanne, joista tiedotetaan verkkosivuilla ja kerrotaan veden mahdollisesta tilapäisjakelusta. Ellei tiedotetta löydy, olet ehkä ensimmäinen häiriön havainnut, joten ota silloin yhteys päivystysnumeroomme.
  • Mikäli havaitset kadulla tai muualla putkivuodon tai epäilyksen putkivuodosta ilmoita myös siitä.

Häiriöilmoitukset puhelinnumeroon:

040 315 3017

Numeromme päivystää joka päivä, kaikkina vuorokauden aikoina.

TK mediatalo - Asiakaslehti verkossa