Järvenpään Vesi

Järvenpään Veden tiedotuslehti

2020

Huom! Sinulla on käytössäsi Internet Explorerin vanha versio. Tämä nettilehti on optimoitu Explorerin uudemmille versioille. Suosittelemme selaimen päivitystä myös tietoturvasyistä.

Hyvä asiakkaamme!

paakirjoitusJärvenpään Vesi on jakanut tiedotuslehteä järvenpääläisiin koteihin jo vuodesta 2011. Tämä lehti on siis jo yhdeksäs. Muutama vuosi sitten otimme käyttöön myös sähköisen nettilehden, joka on luettavissa verkkosivuillamme osoitteessa jarvenpaanvesilehti.fi.

Lehtemme on otettu hyvin vastaan. Lukijoilta on saatu hyviä juttuaiheita laidasta laitaan.

Myös aiempien lehtien juttuja voi käydä lukemassa verkkosivuiltamme. Sieltä löytyy artikkeleita aiheista, joita asiakkaat ovat aiemminkin esittäneet. Sivuiltamme löytyy myös yleistä tietoa vesihuollosta. Kannattaa käydä tutustumassa.

Vuoden 2018 investointimme olivat noin 6,2 miljoonaa euroa, joka on vesilaitoksen historian suurin satsaus. Rakentaminen on vaatinut asukkailta kärsivällisyyttä, koska liikennejärjestelyt ovat olleet poikkeuksellisia, kadut pitkään auki ja vedenjakelussakin on ollut keskeytyksiä. Tosin kaikki kaivannot eivät olleet vesihuoltokohteita. Kaupunkimme kehittyy ja me sen mukana.

Suurten vesijohtojen uusiminen aiheuttaa verkostossa virtaussuuntien muutoksia ja paineiskuja, jotka saattavat johtaa laatuvaihteluihin, jos ne irrottavat saostumia. Paineiskut voivat johtaa myös putkivuotoihin huonokuntoisessa putkistossa. Putkivuotoja olikin kesäaikaan normaalia enemmän, mistä asiakkaillemme koitui varmasti haittaa. Putkistojen uusiminen on kuitenkin välttämätöntä vesihuollon toimivuuden ja turvallisen talousveden kannalta.

Kokonaisuutena voin todeta, että kulunut vuosi 2018 onnistui kiitettävästi. Tehtyjen vesihuoltokohteiden ansiosta olemme rakentaneet uutta ja turvallista vesihuoltoverkostoa vuosikymmeniksi. Työtä on toki jatkettava joka vuosi uusin kuvioin, koska verkostomme ikääntyy ja laajentuu jatkuvasti.

Vesihuoltoa rakennetaan ja uusitaan myös kuluvana vuonna. Kohteita on muun muassa keskustan alueella Helsingintiellä ja Mannilantiellä sekä Vuori- ja Harjutiellä. Siksi toivonkin teiltä, hyvät asiakkaamme, edelleen myötätuntoa ja sopeutumista. Katuja joudutaan avaamaan ja vedenjakeluakin mahdollisesti keskeyttämään. Pyrimme kuitenkin hyvään tiedottamiseen. Vedenjakelun keskeytystilanteissa kannattaa käydä verkkosivuillamme tutustumassa Häiriökarttaamme. Lehden sivulta 11 löytyy myös häiriötilanneohje.

Toivotan teille vesihuollon osalta turvallisia ja raikastavia hetkiä laadukkaan hanasta saatavan, kotiin toimitetun talousveden ja poisjohdetun jäteveden merkeissä.

Ari Kaunisto
Toimitusjohtaja

TK mediatalo - Asiakaslehti verkossa