Esteettömyysvalinnat

Pääkirjoitus 2020

Hyvä asiakkaamme!

paakirjoitus

Vuosi 2019 oli hyvin työntäyteinen. Kaupungin rakentamispalveluiden kanssa toteutetut vesihuollon hankkeet mm. Helsingintiellä, Mannilantiellä sekä Harjutiellä ja Vuoritiellä saatiin hankalista kaivanto-olosuhteista ja liikennejärjestelyistä huolimatta hienosti maaliin. Loppuvuonna laajennettiin haja-asutusalueen vesihuoltoa Haarajoella, Leppätien läheisyydessä. Laajennus mahdollistaa alueen kiinteistöjen liittymisen kunnalliseen jätevesihuoltoon, mikä on merkittävää myös ympäristön kannalta.

Lisäsimme vesitornin toimintavarmuutta uusimalla alakerrassa olevan vesijohdon syöttölinjan. Samalla syöttölinjaan asennettiin UV-desinfiointilaite (ultraviolettivalo). UV-desinfiointia käytetään veden hygieenisen laadun varmistamiseksi. Järjestelmä on täysin kemikaaliton, taloudellinen ja tehokas. Sen teho perustuu UV-valon mikrobeja tuhoavaan vaikutukseen. UV-desinfiointi tehoaa myös klooria kestäviin bakteereihin ja taudinaiheuttajiin. Klooriahan ei Järvenpään Veden jakelemassa talousvedessä käytetä lainkaan.

Vuosi 2020 tuo mukanaan muutoksia vesihuollon taksoihin. Edellisen kerran hintoja nostettiin kuusi vuotta sitten, mikä on hyvin poikkeuksellista alalla. Huhtikuun alusta talousveden käyttömaksua korotetaan neljä prosenttia, jäteveden käyttömaksua kolme prosenttia ja perusmaksuja viisi prosenttia. Syynä ovat talous- ja jätevesien käsittelymaksujen hinnankorotukset, yleiset indeksikorotukset, investoinnit ja muut käyttämiemme ostopalveluiden hintojen nousut. Taksat löytyvät kokonaisuudessaan nettisivuiltamme.

Tänä vuonna investoinnit jatkuvat merkittävinä mm. keskustan alueella, Helsingintiellä, Wärtsilän teollisuusalueella ja Lepola IV -alueella. Tarkemmin kerromme investoinneista sivulla seitsemän.

Toivotan kaikille asiakkaillemme ja lukijoillemme hyvää ja turvallista vesihuoltovuotta 2020. Pyydän myös ymmärrystä ja olen pahoillani niistä mahdollisista veden jakeluun tai liikennöintiin liittyvistä haitoista, jotka johtuvat vesihuoltoon liittyvistä töistä.

Ari Kaunisto
Toimitusjohtaja