Esteettömyysvalinnat

Järvenpään Vesi 2022

Palkitsevaa ja innostavaa työtä

Vesihuoltopäällikkö Teemu Keitaanpää, paikkatietoasiantuntija Jari Tapaninen ja mittausvastaava Peshraw Abdul viihtyvät uudessa työssään Järvenpään Vedessä. Tässä työyhteisössä kaikki kannustavat toisiaan.

Entistä sujuvampaa palvelua

Uusi asiakastietojärjestelmä tehostaa Järvenpään Veden toimintaa. Asiakkaille muutos näkyy muun muassa aiempaa monipuolisempina digipalveluina.

Mikä vedessä maksaa?

Asiakkaiden maksamilla vesimaksuilla katetaan paitsi veden ja jäteveden käsittely, myös vesihuoltoverkoston ylläpito sekä investoinnit uuden verkoston rakentamiseen ja vanhan saneeraamiseen.

Vuosi 2022: Jotain uutta, jotain vanhaa

Järvenpään Vesi toteuttaa tänäkin vuonna useita vesihuoltohankkeita yksin ja yhdessä Järvenpään kaupungin kaupunkitekniikan kanssa.

Tutkimus: Järvenpään Veden laatu keskiarvoa parempaa

Järvenpään Vesi osallistui WACSI 2021 -asiakastyytyväisyystutkimukseen, jolla selvitettiin vesilaitosten kotitalousasiakkaiden mielipiteitä veden laadusta ja vesilaitoksen toiminnasta.

Lehdessä myös...

Järvenpään Vesi katsoo tulevaan

Vuosi 2022 on jatkunut koronan siivittämänä. Etätyönä tehdyistä palveluista huolimatta vesihuoltopalvelut on pystytty toteuttamaan hyvin ja ilman suurempia haittoja. Toki korona on jonkin verran vaikeuttanut asiakaspalveluamme ja viivett...