Esteettömyysvalinnat

Vuosi 2022: Jotain uutta, jotain vanhaa
Vuosi 2022: Jotain uutta, jotain vanhaa

Vuosi 2022: Jotain uutta, jotain vanhaa

Järvenpään Vesi toteuttaa tänäkin vuonna useita vesihuoltohankkeita yksin ja yhdessä Järvenpään kaupungin kaupunkitekniikan kanssa. Rakennuttajainsinööri Simo Karhunkoski esittelee kahdeksan merkittävintä hanketta, joissa rakennetaan uutta tai saneerataan vanhaa vesihuoltoverkostoa.

1. Wärtsilän alue, vaihe 3

Wärtsilän teollisuusalueen katujen peruskorjaus jatkuu kevään 2022 aikana. Vähänummentien laitaan ja Vanerikujalle rakennetaan uutta runkovesijohtoa. Urakan on määrä valmistua kesäkuussa.

2. Lehmustien alue

Uusi asemakaava-alue, jonne rakennetaan kadut, valaistus ja vesihuolto. Alueelle on kaavoitettu pientalotontteja. Työt alkavat syksyllä 2022.

3. Kuuselankatu

Kuuselankadun katurakenteet, päällystys ja valaistus uusitaan. Samassa yhteydessä saneerataan vesijohto-, viemäri- ja hulevesilinjat sekä uusitaan kiinteistöjen tonttijohdot katualueella. Töiden on tarkoitus alkaa kesällä 2022.

4. Vesitorni

Järvenpään vesitornin mittava peruskorjaus valmistuu. Tornin yläosan julkisivun puupaneelit maalataan uudelleen ja osa niistä vaihdetaan tarvittaessa uusiin. Työt toteutetaan kesän 2022 aikana.

5. Kaakkolan alue

Kaakkolan alueella Koivurannantiellä uusitaan vesijohdon ja viemärin runkolinjat sekä kiinteistöjen tonttijohdot katualueella. Työt aloitettiin syksyllä 2021 ja ne jatkuvat talvitauon jälkeen keväällä 2022.

6. Sävelpuisto

Sävelpuiston uudelle asemakaava-alueelle rakennetaan vesijohdon ja viemärin runkolinjat sekä hulevesilinjat. Työn aloitusajankohta määräytyy myöhemmin vesihuoltosuunnitelmien valmistuttua.

7. Yhteiskoulun alue, vaihe 2

Yhteiskoulun alueen katujen peruskorjaus jatkuu Kansakoulunkadun, Urheilukadun ja Kisapolun osuuksilla. Samalla uusitaan alueen kaikki vesijohto-, viemäri- ja hulevesilinjat sekä kiinteistöjen tonttijohdot katualueella.

8. Ainolan aluekeskus

Uuteen Ainolan aluekeskukseen on suunnitteilla asuinrakentamista ja liiketiloja. Järvenpään Vesi rakentaa alueelle vesijohdot, viemärit ja hulevesilinjat. Rakennustyöt alkavat vesihuoltosuunnitelmien valmistuttua. Vuoden 2022 aikana rakennetaan alueen hulevesien poistoa varten ojitusta ja runkoviemäreitä.