Esteettömyysvalinnat

Mikä vedessä maksaa?
Mikä vedessä maksaa?
Puhdas hanavesi maksaa noin puoli senttiä litralta. Sillä hinnalla saat raikkaan juomaveden kotiin kuljetettuna ja pois kannettuna, sisältäen talous- ja jäteveden apuhdistamiskäsittelyt.

Mikä vedessä maksaa?

Asiakkaiden maksamilla vesimaksuilla katetaan paitsi veden ja jäteveden käsittely, myös vesihuoltoverkoston ylläpito sekä investoinnit uuden verkoston rakentamiseen ja vanhan saneeraamiseen. Lähivuosien suurin hanke Järvenpään vesihuollossa on uuden siirtoviemärin rakentaminen kaupungin itäpuolelle.

Oletko miettinyt, mitä kaikkea vesilaskuusi sisältyy?

Puhdas hanavesi maksaa noin puoli senttiä litralta. Sillä hinnalla saat raikkaan juomaveden kotiin kuljetettuna ja pois kannettuna. Lisäksi hintaan sisältyy jätevesien käsittely niin, että ne eivät pilaa luontoa.

- Vaikka vesimaksut nousevat, vesi on silti edelleen varsin edullista verrattuna moneen muuhun palveluun, sanoo Järvenpään Veden toimitusjohtaja Ari Kaunisto.

Vesihuollon verkostot tarvitsevat ylläpitohuoltoa, putkirikkojen korjaamista, sulkuventtiilien huoltoa, jätevesiverkoston huuhtelua ja tukoksien avaamista. Pumppaamot edellyttävät ylläpitohuoltoa sekä automaation huoltoa ja päivityksiä. Myös johtotietojärjestelmä ja siihen liittyvä häiriöviestintä aiheuttavat omat käyttökulunsa.

Vesimaksuilla katetaan lisäksi uusien putkien rakentaminen ja vanhojen saneeraaminen niin, että vesihuolto toimii ilman ongelmia. Suurin Järvenpään Veden menoerä onkin investoinnit, joihin kuluu tänä vuonna 48 prosenttia kaikista vesilaitoksen kustannuksista.

Investoinnit osana vuotuisia menoja

Järvenpään Veden kokonaismenot vuonna 2022 ovat noin 11,5 miljoonaa euroa. Siitä 5,5 miljoonaa euroa käytetään investointeihin, eli 500 000 euroa viime vuotta enemmän.

- Taksojen nostaminen on väistämätöntä. Putkitarvikkeiden hinnat, urakoinnit ja myös oma työ ovat kallistuneet, sähkön hinnasta puhumattakaan, Ari Kaunisto kertoo.

Järvenpään kaupunki kasvaa vauhdikkaasti ja uusia asuinalueita rakennetaan. Tänä vuonna uutta vesihuoltoverkostoa rakennetaan muun muassa Ainolan aluekeskuksen ja Sävelpuiston uusille asuinalueille sekä Haarajoella Lehmustien alueelle. Lisäksi ohjelmassa on vesihuollon uusimista muun muassa Kansakoulunkadulla ja Kuuselankadulla.

Tulevina vuosina vesilaitoksen isoin investointi on uusi, noin kymmenen kilometrin mittainen siirtoviemäri, jota suunnitellaan Järvenpään kaupungin itäpuolelle. Sen esisuunnittelu on tarkoitus aloittaa kuluvana vuonna ja rakentaminen alustavasti vuonna 2026.

Puhdas hanavesi maksaa noin puoli senttiä litralta. Sillä hinnalla saat raikkaan juomaveden kotiin kuljetettuna ja pois kannettuna, sisältäen talous- ja jäteveden puhdistamiskäsittelyt.

Tällä hetkellä jätevedet johdetaan kaupungin keskustan läpi, ja kapasiteetti verkostossa alkaa olla täynnä.

- Verkostoon johdetaan myös Tuusulan Kellokosken ja Mäntsälän jätevesiä. Itäisellä ohitusviemärillä helpotetaan kapasiteettia keskustan alueella olevissa viemäreissä, Kaunisto kuvailee.

Uuden siirtoviemärin rakentaminen maksaa noin miljoona euroa kilometriltä, joten kyseessä on iso hanke Järvenpään Vedelle.

- Tänä vuonna toteutettavilla vesimaksujen korotuksilla varaudutaan investointiin osittain jo etukäteen, talousasiantuntija Marketta Niemi kertoo.

Kustannustaso on noussut

Paitsi rakentamisessa, kustannustaso on noussut myös muussa vesilaitoksen toiminnassa. Erityisen paljon on kallistunut jäteveden käsittely.

Järvenpään jätevedet johdetaan Helsinkiin Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle. Niiden käsittelystä vastaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) ja siirrosta Järvenpään Tervanokantieltä eteenpäin Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymä (KUVES). Jätevesien hinta muodostuu siis monesta tekijästä.

- Kun jäteveden puhdistuksen ja lietteen käsittelyn kustannustaso muuttuu, se vaikuttaa suoraan meidän hintoihimme. Kemikaalien hinnat ovat nousseet rajusti, ja myös sähköenergian hinta on noussut paljon, Ari Kaunisto perustelee.

Yksi hieman yllättävä kustannustekijä ovat sateet, joiden määrä on lisääntynyt viime vuosina. Sateella hulevettä kulkeutuu myös jätevesiviemäriin, ja vesilaitos joutuu maksamaan tavallista enemmän jäteveden käsittelymaksuja.

- Kiinteistöjen tulisi varmistaa omalta osaltaan, että salaoja- tai hulevesiä ei johdeta jätevesiverkostoon, Kaunisto muistuttaa.

Järvenpään Vesi kustantaa myös hulevesiputkiverkoston rakentamisen pumppaamoineen ja kunnossapidon.

Järvenpääläisten talousvesi ostetaan Keski-Uudenmaan Vesi -kuntayhtymältä, joka hoitaa talousveden puhdistamisen ja siirtoverkostot kuntiin.

- Myös puhtaan veden hankintamaksut ovat nousseet, vaikka eivät niin paljon kuin jäteveden käsittelymaksut, Marketta Niemi kertoo.

vesimaksujen kaytto

Kunnossapito on tärkeää

Järvenpään Vesi omistaa yhteensä reilut 600 kilometriä vesihuoltoverkostoja, joista on tärkeää pitää huolta.

Suuri osa verkostoa on rakennettu 1970- ja 1980-luvuilla, jolloin kaupunki laajeni voimakkaasti. Paljon vesi- ja viemärijohtokilometrejä tuleekin nyt saneerausikään yhtä aikaa.

- Silloin tehtiin määrällisesti paljon, mutta laadullisesti ehkä vähän huonompaa. Esimerkiksi putkien painumista ei ehkäisty perustuksilla niin hyvin, kuin nykyisin pyritään tekemään, Kaunisto pohtii.

Siinä, missä 1970- ja 1980-luvulla rakennettujen putkien käyttöikä on arviolta noin 30–50 vuotta, nyt pyritään rakentamaan verkostoa, joka kestäisi maan alla jopa sata vuotta.

- Suunnittelu ja putkien asennus ja pohjanvahvistus tehdään huomattavasti huolellisemmin kuin ennen. Rakenteet ja perustukset maksavat paljon, mutta se takaa putkille aiempaa pidemmän käyttöiän, Kaunisto toteaa.

Jos vanhoja putkia ei saneerata, huonokuntoisiin betoni- ja valurautaputkiin alkaa tulla maan alla halkeamia ja syöpymiä. Jätevesiputkiin pääsee sateella entistä enemmän hulevettä, mikä vaikeuttaa jätevesien käsittelyä ja lisää sen kustannuksia. Vesijohdoissa putkirikkojen ja vuotojen määrä kasvaa.

Lisääntyneet sateet nostavat kustannuksia. Sateella hulevettä kulkeutuu myös jätevesiviemäriin, ja vesilaitos joutuu maksamaan tavallista enemmän jäteveden käsittelymaksuja.

Pahimmillaan jätevesiputki sortuu ja jätevesi tulvii kadulle tai sisälle kiinteistöihin. Myös vesijohto voi rikkoutua niin, että jokin asuinalue jää kokonaan ilman vettä, kunnes vuoto on korjattu.

- Ennakoivilla saneerauksilla pyrimme ehkäisemään äkillisiä korjaustöitä. On järkevää, että saneeraustöitä tehdään koko ajan, jotta vältytään tarpeettomilta vesikatkoilta ja muilta häiriötilanteilta, Kaunisto korostaa.

Järvenpääläisten vesimaksut nousevat huhtikuussa, kun uusi hinnasto tulee voimaan. Nelihenkiselle perheelle korotus on keskimäärin 4,60 euroa kuukaudessa.

- Verrattuna esimerkiksi sähkön hinnan korotuksiin tämä on kuitenkin aika maltillinen summa, Ari Kaunisto sanoo.

Tavoitteena on, että Järvenpään Vesi ei joudu ottamaan investointeja varten lainaa, vaan ne rahoitetaan kokonaan vesimaksuilla. Vesilaitoksen toimintaan ei käytetä myöskään kaupungin keräämiä veroeuroja.

- Kaikki vesilaitoksen kustannukset katetaan vesihuollon käyttö-, perus- ja liittymismaksuilla sekä muilla asiakasmaksuilla, Marketta Niemi huomauttaa.

Perusmaksuja ei kuitenkaan koroteta aivan sille tasolle kuin verkoston ylläpito oikeasti maksaa.

- Perusmaksun osuus vesilaskusta on nyt noin 20 prosenttia, kun sen pitäisi olla suosituksien mukaan jopa 50 prosenttia. Haluamme mahdollistaa sen, että asiakas voi omalla kulutuskäyttäytymisellään vaikuttaa vesilaskuunsa, Niemi toteaa.

ari kaunisto

Investointien vaikutus vesimaksun muodostumisessa on lähes puolet, kertoo Järvenpään Veden toimitusjohtaja Ari Kaunisto.

 

Vesimaksut nousevat huhtikuussa

Järvenpään Veden käyttö-, perus ja liittymismaksuja korotetaan 1.4.2022 alkaen. Veden käyttömaksu nousee 9 prosenttia, jätevesimaksu 6 prosenttia, perusmaksut 9 prosenttia ja liittymismaksut 12 prosenttia.

Taksojen korotuksilla varaudutaan tulevaisuuden investointeihin, nouseviin vesien käsittelykuluihin sekä yleiseen kustannustason nousuun.

Korotusten jälkeen yksi kuutio eli tuhat litraa talousvettä maksaa 1,66 euroa sisältäen arvonlisäveron. Jätevesimaksu on 2,62 euroa kuutiolta. Lisäksi asiakas maksaa kuukausittain perusmaksuja, jotka määräytyvät kiinteistön vesimittarin koon perusteella.

Nelihenkiselle perheelle, joka käyttää omakotitalossa noin 150 kuutiota vettä vuodessa, Järvenpään Veden uudet taksat tarkoittavat noin 55 euron korotusta vesilaskuun vuodessa.

Viimeksi Järvenpään Vesi nosti taksojaan vuonna 2020, jolloin korotukset olivat 3-5 prosenttia. Edellinen isompi korotus taksoihin tehtiin kuusi vuotta aiemmin, vuonna 2014.

Vesimaksuihin on korotuspainetta myös tulevina vuosina, koska investointien tarve kasvaa ja yleinen kustannustaso nousee.

Teksti: Virpi Ekholm
Kuvat: Jenniina Nummela (henkilökuva) ja iStock
Graafi: iStock ja TK mediatalo (vesipullo)