Esteettömyysvalinnat

Järvenpään Vesi katsoo tulevaan

Vuosi 2022 on jatkunut koronan siivittämänä. Etätyönä tehdyistä palveluista huolimatta vesihuoltopalvelut on pystytty toteuttamaan hyvin ja ilman suurempia haittoja. Toki korona on jonkin verran vaikeuttanut asiakaspalveluamme ja viivettä on aiheutunut muun muassa mittarinvaihdoissa, kun asiakaskohtaamisia on jouduttu siirtämään.

Asiakkaan kannalta merkittävimpänä asiana vuonna 2022 on taksojen korottaminen 1.4.2022 alkaen. Taksoja on korotettu maltillisesti ja harvoin. Korotuksia on tehty aiemmin vuosina 2014 ja 2020. Vesihuollon maksujen korottaminen on kuitenkin välttämätöntä investointien ja muiden vesihuoltopalveluiden rahoittamiseksi sekä vesihuollon toiminnan varmistamiseksi. Vesihuollon maksuilla katetaan kaikki vesihuoltopalvelut, verorahoja ei vesihuoltoon käytetä.

Järvenpää laajenee ja kaupunkiin muuttaa uusia asukkaita. Uusilla rakennettavilla alueilla vesihuolto rakennetaan aina ensimmäisenä maanalaisena rakenteena. Investointeihin kuuluu myös vanhan vesihuoltoverkoston uusimista ja saneeraamista. Näin turvaamme vesihuollon luotettavaa toimivuutta sekä pidämme huolta vesiverkostostamme.

Investointien vaikutus vesimaksun muodostumisessa on lähes puolet. Investoinnit vuonna 2022 ovat 5,5 miljoonaa euroa. Investoinneista ja taksoista on tarkempaa tietoa lehden sisäsivuilla.

Pyydän asiakkailtamme ymmärrystä koskien mahdollisia palveluviiveitä tai vedenjakelun häiriöitä, joita saattaa ilmetä vesihuoltoon liittyvistä useista työkohteistamme tai äkillisistä vesivuotokorjauksista johtuen.

Toivotan kaikille asiakkaillemme ja lukijoillemme hyvää sekä turvallista vesihuoltovuotta 2022!

Ari Kaunisto
Toimitusjohtaja

ari paakirjoitus