Esteettömyysvalinnat

Verkostoihin viisi miljoonaa
Verkostoihin viisi miljoonaa
Järvenpään Veden omina töinään tekemät investoinnit vuonna 2020.

Verkostoihin viisi miljoonaa

Järvenpään Veden omilla määrärahoillaan toteuttamat verkostoinvestoinnit ovat tänä vuonna yhteensä noin 5 miljoonaa euroa. Omia kohteita on neljä, joiden kustannukset ovat noin 1,4 miljoonaa euroa. Lisäksi kaupunkitekniikka rakentaa omana työnään kolme kohdetta ja teettää urakoitsijoilla viisi kohdetta.

Rakennuttajainsinööri Simo Karhunkosken mukaan tänä vuonna aiheutetaan kaupunkilaisille ja liikenteelle melko vähän haittoja, koska osa kohteista on pienehköjä ja ne sijaitsevat sivussa ruuhkaisilta alueilta.

– Tosin Perhelän korttelin ja Helsingintien ympärillä tehdään edelleen paljon verkostotöitä, mihin järvenpääläiset ovat ikäväkseen joutuneet tottumaan.

1. Hakakuja ja Hakapolku

Kohde on suhteellisen pieni verkostotyö, arvoltaan noin 20 000 euroa. Lähinnä on kyse viimeistelytöistä, jotka odottavat kevättä, jotta maa ei varmasti enää ole roudassa. Kohde on rakennettu käyttökuntoon vuoden 2019 lopulla.

2. Kaukotie

Kohteessa saneerataan olemassa olevat vesijohdot ja viemärit. Urakan arvo on tämän vuoden osalta noin 350 000 euroa. Työt oli tarkoitus aloittaa jo viime kesänä, mutta ilmeisesti alan hyvän työtilanteen vuoksi sisään tulleet harvat tarjoukset olivat aivan liian kalliita. Nyt kohde kilpailutettiin uudelleen, jolloin saatiin kohtuuhintaiset tarjoukset. Varsinaisiin rakentamistöihin päästäneen jopa keväällä tai viimeistään alkukesän aikana.

3. Leppätie, vaihe 3

Suuren kokonaisurakan edessä on nyt kolmas vaihe. Keravanjoen alitus ja uusi jätevesipumppaamo tehtiin vuoden 2019 lopulla. Vaiheessa 3 rakennetaan noin 600 metrin edestä vesihuoltolinjoja ja yksi jätevesipumppaamo lisää. Kyse on vähintään 500 000 euron urakasta, minkä lisäksi jätevedenpumppaamosta koituu vielä noin 100 000 euron kustannus, kun otetaan huomioon huoltotie ja sähköistys.

4. Vesitorni

Vesitornia on saneerattu useammassa vaiheessa viimeisen neljän vuoden aikana. Nyt on tarkoitus hiekkapuhaltaa kantavan jalkaosan betonipinnat ulkopuolelta ja tehdä niihin tarvittavat pintapaikkaukset sekä uusi sään rasituksilta suojaava pinnoitus. Tähän kuluu varoja noin 200 000 euroa.

Simo Karhunkoski muistuttaa vielä, että Järvenpään Vedellä on vastuu myös Kaupunkitekniikan rakentamissa tai rakennuttamissa vesihuoltoon liittyvissä urakoissa.

– Meillä on tärkeä vastuu laadunvalvonnasta, jota toteutetaan valmiusastetarkastuksilla kaikissa vesihuoltoa sisältävissä hankkeissa. Kokemukset ovat osoittaneet, että tarkastukset on tehtävä huolella ja nimenomaan ennen urakan tai kohteen vastaanottamista. Jos kohde on hyväksytty ja otettu käyttöön, myöhemmin ilmenevistä virheistä on vaikea enää saada rakentajaa vastuuseen, saati sitten minkäänlaisia vahingonkorvauksia. Ikävä kyllä isojakin virheitä sieltä välillä löytyy. Pääsääntöisesti urakoitsijat ovat ne kyllä kaikki korjanneet, joskus jopa kahteen kertaan.