Järvenpään Vesi

Järvenpään Veden tiedotuslehti

2021

Huom! Sinulla on käytössäsi Internet Explorerin vanha versio. Tämä nettilehti on optimoitu Explorerin uudemmille versioille. Suosittelemme selaimen päivitystä myös tietoturvasyistä.
Vesimittareita vaihdetaan säännöllisesti

Vesimittari on linkki kuluttajan ja Järvenpään Veden välillä. Se kertoo käytetyn veden määrän ja antaa laskutusperusteen. Mittarit eivät kuitenkaan ole ikuisia, joten tarkan mittauksen takaamiseksi ne vaihdetaan määrävälein uusiin.

Järvenpään Veden verkostossa on kaikkiaan noin 6 500 vesimittaria. Omakoti- ja paritaloissa olevien pienempien mittareiden vaihtoväli on kahdeksan vuotta ja kerrostaloissa ja suurkiinteistöissä olevat suuret mittarit vaihdetaan kuuden vuoden välein. Tämä tarkoittaa, että vesilaitos vaihtaa hieman vajaat 1 000 mittaria joka vuosi. Työ sinänsä on nopea toimenpide, mutta aikojen sopiminen on asentajien kannalta usein työlästä ja aikaa vievää.

– Ymmärrämme hyvin, että mittarin vaihdon sovittaminen asiakkaan arkeen voi olla yhtä lailla hankalaa. Sen vuoksi olemme päättäneet kokeilla vaihtotyön osittaista ulkoistamista kempeleläiselle VMH Kalibro Oy:lle. Tämä tarjoaa mahdollisuuden mittarin vaihtojen tekemiseen myös iltaisin ja jopa viikonloppuisin normaalin työajan ulkopuolella, sanoo verkostopäällikkö Hannu Veid.

– Tämän kokeilun tarkoitus on ennen muuta kehittää asiakaspalveluamme. Meidän hyötymme olisi se, että asentajille jäisi enemmän aikaa keskittyä normaaleihin huolto- ja asennustöihin.

Mittarit tarkistetaan

Mittareiden vaihtaminen takaa tarkan kulutusmittauksen ja oikeudenmukaisen laskutuksen. Tyyppihyväksynnän mukaan mittareissa saa olla korkeintaan viiden prosentin heitto.

– Tämän vuoksi tarkistutamme jokaisen poistetun mittarin puolueettomalla toimijalla, joka tällä hetkellä on VMH Kalibro Oy. Tarkistuksen jälkeen saamme heiltä raportin ja sen mukaan lähetämme asiakkaalle automaattisesti hyvityslaskun, jos on aihetta, Veid huomauttaa.

Toistaiseksi käytössä on perinteisiä, mekaanisia mittareita, mutta suurempiin kiinteistöihin on tullut myös ultraäänimittaukseen perustuvia, etäluettavia mittareita. Niiden kulutuslukemat voidaan lukea siten, että asentaja kiertää autolla ja lukee kulutuksen kiinteistön kohdalla omasta tietokoneesta tai älylaitteesta.

Vesimittaria on hyvä tarkkailla, koska se kertoo myös mahdollisista vuodoista. Jos vettä ei käytetä, mittari ei saa pyöriä.

– Periaatteessa olisi mahdollista tehdä sama luenta myös Järvenpään Veden toimitiloista, mutta se edellyttäisi tukiasemien rakentamista eri puolille Järvenpäätä. Toistaiseksi olemme tyytyneet tähän malliin, koska sekin tuo huomattavan ajansäästön, kun ei tarvitse erikseen sovitelle luenta-aikoja ja odotella ovenavaajia, Hannu Veid toteaa.

Etäluettavat mittarit ovat huomattavasti kalliimpia, mutta etuna niissä on kaksinkertainen käyttöikä, joten jatkossa ne varmasti yleistyvät.

Hyvä tietää

Vesimittari on tärkeä laite, jonka asiakkaat usein unohtavat. Sen toimintaa on kuitenkin hyvä tarkkailla, koska se kertoo myös mahdollisista vuodoista. Jos vettä ei käytetä, mittari ei saa pyöriä.
Mittari pitää sijoittaa lämpimään lattiakaivolliseen tilaan. Mittari voi jäätyä herkästi vaikka vain ikkuna tai ovi olisi pakkasyönä jäänyt raolleen.

Jos näin on käynyt, sulattaminen on viisainta jättää ammattilaisille. Ensinnäkin mittari on Järvenpään Veden omaisuutta, mutta sen käyttö on asiakkaan vastuulla. Ennen sulattamista pitää sulkea venttiilit. Sillä estetään vesivahinkojen syntyminen.

Toisaalta sulkuventtiilejä on syytä muutenkin testata säännöllisesti. Jos ei niitä lainkaan käytetä, ne saattavat jumittua. Silloin voi mahdollisessa hätätilanteessa kiinteistöön tulvia vettä pitkään, ennen kun vesilaitokselta päästään sulkemaan tonttiventtiili.

Veid suositteleekin omakotitaloissa asuvia sulkemaan mittariventtiilit aina lomien ajaksi.

– Se pitää venttiilin toimivana ja on samalla hyvä ”kotivakuutus”.

Muista jos remontoit vesimittaritilassa

Jos kyseessä on vanhempi kiinteistö, kannattaa pyytää vesilaitoksen edustaja tutkimaan tonttijohdon ja vesimittariosien kunto.

– On tosi ikävää, jos on esimerkiksi uusittu lattia ja seinät hienoiksi ja pian joudutaan piikkaamaan lattia auki, kun pitää uusia tonttivesijohto.

– Me tulemme mielellämme ennen remonttia tarkistamaan laitteiden kunnon, jotta vältytään kaksinkertaiselta työltä. Se ei edes maksa asukkaalle mitään, Veid sanoo.

mittari

Etäluettavia vesimittareita asennetaan nykyisin jo suuriin kiinteistöihin.
Ne ovat huomattavasti mekaanisia mittareita kalliimpia.

TK mediatalo - Asiakaslehti verkossa