Järvenpään Vesi

Järvenpään Veden tiedotuslehti

2019

Huom! Sinulla on käytössäsi Internet Explorerin vanha versio. Tämä nettilehti on optimoitu Explorerin uudemmille versioille. Suosittelemme selaimen päivitystä myös tietoturvasyistä.

Suomessa talousvesi on laadultaan erinomaista, ja Järvenpäässä ollaan kotimaisittainkin valioluokkaa.

Järvenpään talousvesi valmistetaan pääosin tekopohjavesimenetelmällä. Päijännetunnelista pumpattua järvivettä imeytetään maaperään, ja tuloksena syntyy laadultaan lähes luonnollista pohjavettä vastaavaa talousvettä. Loppukäsittely tapahtuu luonnonmukaisesti ilman teollisia kemikaaleja, joten kysymyksessä on aito luonnontuote.

– Päijänne-vesi imeytetään maaperään joko imeytysaltaiden tai imeytyskaivojen kautta. Käsittelylaitoksilla vesi suodatetaan tämän jälkeen kalkki-kivirouheen läpi, joka nostaa veden pH-arvon kahdeksan paikkeille. Näin veden syövyttävyys laskee ja putkisto pysyy kunnossa. Desinfiointi tehdään vedenkäsittelylaitoksissa UV-valolla ennen veden pumppaamista Järvenpään vesihuoltoverkostoon, kertoo Järvenpään Veden verkostopäällikkö Hannu Veid.

Talousveden laadun virheettömyyttä tarkkaillaan säännöllisellä näytteenotto-ohjelmalla, jota johtaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskus. Järvenpään talousveden tuottamisesta ja valmistuksesta vastaava Tuusulan Seudun Vesilaitoskuntayhtymä (TSV) ottaa valvontatutkimusohjelman mukaisesti näytteenotto-ohjelmaan kuuluvat valvontanäytteet ja käyttötarkkailun näytteet. Analyysit teetetään Metropolilab Oy:n laboratoriossa Helsingissä. Eri näytteitä kerätään erilaisilla aikatauluilla, esimerkiksi kuukausittain, joka toinen kuukausi, neljästi vuodessa tai kerran vuodessa. Lisätietoa veden tuotannosta ja laadusta on saatavilla Tuusulan seudun vesilaitoksen verkko-osoitteesta www.tsvesi.fi.

– Järvenpään Vesi huolehtii valvonnasta myös itse. Kun otamme uusia tai korjattuja linjoja käyttöön, teemme putkiin desinfioinnin ja otamme vesinäytteet sekä omilta että aliurakoitsijoiden työmailta, Veid lisää.

Jos tietyssä kiinteistössä ilmenee ongelmia, jotka vaativat veden laadun selvittämistä, Järvenpään Veden asiakas voi ottaa yhteyttä suoraan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen terveysvalvontaan. Lisätietoa ja ohjeet näytteenottoa varten ovat saatavilla verkko-osoitteesta www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi.

Fakta:

Järvenpäässä talousvesi on pehmeää, 3–4 °dH. Tästä syystä astianpesukoneen veden pehmennykseen ei ole tarvetta eli astianpesukonesuolaa ei tarvitse käyttää.

TK mediatalo - Asiakaslehti verkossa