Esteettömyysvalinnat

Järvenpään Vesi 2018

Vesimittareita vaihdetaan säännöllisesti

Vesimittari on linkki kuluttajan ja Järvenpään Veden välillä. Se kertoo käytetyn veden määrän ja antaa laskutusperusteen. Mittarit eivät kuitenkaan ole ikuisia, joten tarkan mittauksen takaamiseksi ne vaihdetaan määrävälein uusiin. ...

Ystävällinen mittamies

Monet ovat kaupungilla liikkuessaan saattaneet törmätä mittaustyötä tekevään mieheen. Ystävälliset kasvot jäävät helposti mieleen, mutta nimi ei ainakaan ensikuulemalta. Hän on Al-Janabi Mundher Falih Shyaaja kotoisin Irakista.

Ennätyssuuret investoinnit

Järvenpään Veden investoinnit kasvavat tänä vuonna lähes kahdella miljoonalla eurolla verrattuna edellisten vuosien noin neljään miljoonaan. Eri suuruisia hankkeita on kaikkiaan lähes 20 ympäri kaupunkia.

Edessä on työteliäitä vuosia

Järvenpään Veden vuosi sitten valittu johtokunta uudistui reippaasti, sillä uudessa johtokunnassa on vain kaksi vanhaa jäsentä. Toinen heistä on puheenjohtajana jatkava Pertti Tamm.

Hyödynnä Kulutus-Web-palvelua

Kulutus-Web on asiakkaille tarkoitettu palvelu. Se paitsi helpottaa asiointia, tarjoaa myös mahdollisuuksia tarkkailla omaa vedenkulutusta.

Varmista häiriöviestin saanti

Järvenpään Vesi otti ensimmäisten vesilaitosten joukossa käyttöön UMS Huoltotiedotus -järjestelmän, joka lähettää häiriötilanteista tiedot asiakkaan matkapuhelimeen. Järjestelmää on päivitetty noin vuosi sitten uusilla ominaisuuksilla. V...

Lehdessä myös...

Pääkirjoitus 2018

Suuria yhteishankkeita Kuten Järvenpään kaupungilla, myös meillä on edessä työntäyteinen vuosi. Kaupunki kehittyy, uutta rakennetaan kovalla vauhdilla, ja tässä on myös Järvenpään Veden pysyttävä mukana. Kiivas tahti näkyy investointien...

Ilmoita muutoksista

Muistathan, että Järvenpään Vesi ei saa tietoja valtakunnallisista muuttoilmoituksista. Sen vuoksi asiakkaiden on itse ilmoitettava kiinteistön omistajan tai laskutusosoitteen muutoksista. Ilmoituksen voi tehdä sähköpostilla Tämä sähköpo...

Sama hinta jo viidettä vuotta

Järvenpään Vesi tekee poikkeuksen moneen muuhun vesilaitokseen verrattuna käyttämällä samaa hintaa jo viidentenä vuonna peräkkäin. Vuonna 2018 käytetään edelleen samoja taksoja kuin vuonna 2014, vaikka tämän vuoden investoinnit ovat ennä...

Pankkitili on vaihtunut

Olethan huomannut, että vesilaitoksen pankkitili on vaihtunut. Pankkina on Keski-Uudenmaan Osuuspankki. Uusi tilinumero on hyvä tallettaa oman verkkopankin maksupohjaan. Uusi tilinumero löytyy Järvenpään Veden tuoreimmasta laskusta.